Παρασκευή, 22 Οκτ, 2021

  • ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΒΥΗ
  • Κατά 28% αυξήθηκε το επιδημιολογικό φορτίο
  • ΝΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Α. ΞΑΝΘΟΥ
  • Παρουσίαση του βιβλίου "Ερωτας Μάγος" στη Βέροια
  • ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΣΟΚ ΧΩΡΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,ΔΕ ΝΟΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
  • Συγκέντρωση ενάντια στην ακρίβεια στη Βέροια
ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΒΥΗ1 Κατά 28% αυξήθηκε το επιδημιολογικό φορτίο2 ΝΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Α. ΞΑΝΘΟΥ3 Παρουσίαση του βιβλίου "Ερωτας Μάγος" στη Βέροια4 ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΣΟΚ ΧΩΡΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ,ΔΕ ΝΟΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ5 Συγκέντρωση ενάντια στην ακρίβεια στη Βέροια6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Το «νέο σχολείο»...

Το «νέο σχολείο», που διαμορφώνεται ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ και που αποτυπώνεται στον πρόσφατο νόμο, που πέρασε καλοκαιριάτικα η κυβέρνηση της ΝΔ, κάνει το ταξικό σχολείο, το σχολείο των κοινωνικών φραγμών ακόμα χειρότερο.Το κράτος απαλλάσσεται από τις ευθύνες του για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία των σχο... Περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ: Κωδικοποίηση των απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών

από Η Άλλη Άποψη
ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ: Κωδικοποίηση των απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών

Κωδικοποίηση των σύγχρονων και παλιότερων απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων, που είναι άλλωστε και κυβερνητικές στοχεύσεις, αποτελεί η Έκθεση Πισσαρίδη που δόθηκε στη δημοσιότητα ως βάση συζήτησης προκειμένου να υπάρξει τελική έκθεση το Σεπτέμβριο του 2020. Η συγκεκριμένη επιτροπή υπό τον οικονομολόγο Χριστόφορου Πισσαρίδη συγκροτήθηκε με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για να εκπονήσει ένα «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» με κεντρική επιδίωξη την άρση των εναπομείναντων εμποδίων στην κερδοφορία των επιχειρήσεων και την περαιτέρω και άμεση προσαρμογή της Εκπαίδευσης και των συστημάτων Υγείας και Ασφάλισης στις ανάγκες του κεφαλαίου.

Απελευθέρωση απολύσεων, φτηνούς και επιδέξιους εργάτες, μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, είσοδο ιδιωτικών επιχειρήσεων στην επικουρική ασφάλιση, συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα στα πανεπιστήμια και μείωση της κρατικής χρηματοδότησης για φάρμακα είναι μερικές από τις προτάσεις που κατατίθενται με την Έκθεση Πισσαρίδη. Συγκεκριμένα προτείνεται:

ΕΡΓΑΣΙΑ

Προτείνεται η απόκτηση δεξιοτήτων και μάλιστα από την προσχολική ηλικία διότι «υπάρχει στενότητα σε άτομα υψηλών δεξιοτήτων, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ιδιαίτερα η μεταποίηση» και αναφέρει ότι «στις σύγχρονες οικονομίες η απόκτηση δεξιοτήτων πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Αυτό αποτελεί βασική πρόκληση πολιτικής, διότι επισημαίνει την ανάγκη υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από την προσχολική ηλικία».

Κανένας περιορισμός στις απολύσεις προτείνεται στην Έκθεση. Στην ενότητα για «Προσαρμογή Εργατικού Δυναμικού» αναφέρεται χαρακτηριστικά «περιορισμοί στη δυνατότητα μιας επιχείρησης να μεταβάλλει τον αριθμό των απασχολούμενων αποθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και εμποδίζουν την ανακατανομή του εργατικού δυναμικού προς επιτυχημένους και αναπτυσσόμενους τομείς και επιχειρήσεις».

Επιπλέον υποστηρίζεται πως «οι ισχύοντες κανονισμοί για την αποτροπή εκμετάλλευσης των εργαζομένων από τους εργοδότες έχουν οδηγήσει σε μια σειρά γραφειοκρατικών υποχρεώσεων εκ μέρους των εργοδοτών έναντι του κράτους. Οι υποχρεώσεις αυτές είναι όμως ορισμένες φορές αδύνατον να εκπληρωθούν (π.χ. ενημέρωση εκ των προτέρων για υπερωριακή απασχόληση για την κάλυψη έκτακτων αναγκών). Τέτοιες υποχρεώσεις πρέπει να απλοποιηθούν και να εξορθολογιστούν».

Προτείνεται τζάμπα εργασία μέσω του ΟΑΕΔ με προγράμματα κατάρτισης από «ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης» και «κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι άνεργοι αμείβονται από την κυβέρνηση με τον κατώτατο μισθό. Η επιχείρηση στην οποία κάνουν την πρακτική άσκηση δεν πληρώνει κάτι για τις υπηρεσίες του εργαζομένου». Ζητά διευκόλυνση των επιχειρήσεων και στο θέμα των αδειών μητρότητας προτείνοντας «μεταφορά του μισθολογικού κόστους των αδειών από τις επιχειρήσεις στο κράτος για να μειωθούν τα αντικίνητρα στην πρόσληψη των γυναικών», ενώ ζητείται η μείωση του χρόνου των αδειών μητρότητας στο Δημόσιο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πέρα από την «αξιολόγηση» εκπαιδευτικών και μονάδων, προτείνεται η επιβολή διδάκτρων σε «φοιτητές από το εξωτερικό είτε σε ειδικά πτυχιακά προγράμματα (διδασκόμενα στα Αγγλικά) είτε με ενσωμάτωση στα κανονικά προγράμματα (διδασκόμενα στα Ελληνικά) με καταβολή διδάκτρων». Επίσης προτείνεται «η στενότερη σύνδεση των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας» με πολλές μορφές όπως πχ «σε προπτυχιακό επίπεδο θα πρέπει να επιδιωχθεί η αναβάθμιση και επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης. Σε μεταπτυχιακό και, κυρίως, διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο ο επιχειρηματικός τομέας θα μπορούσε να συνεργασθεί με τα πανεπιστήμια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων ερευνητικών προσπαθειών, τα αποτελέσματα των οποίων θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν οι χρηματοδοτούσες επιχειρήσεις με κατάλληλη προσυμφωνημένη αποζημίωση των ερευνητών και των πανεπιστημίων».

Για τις συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα η Έκθεση αναφέρει ότι «οι υποδομές φοιτητικής μέριμνας χρειάζεται να επεκταθούν και αναβαθμιστούν, ιδιαίτερα με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες (σίτισης, στέγασης, συγγραμμάτων) χρειάζονται εξορθολογισμό και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους».

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και «η σταθερότητα του φορολογικού και ασφαλιστικού πλαισίου» είναι βασικό στοιχείο των προτάσεων της επιτροπής Πισσαρίδη.

Προτείνεται «ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των επενδύσεων των επιχειρήσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με μεταβολή του σημερινού εισοδήματος δεκαετούς φορολογικής απόσβεσης με επιταχυνόμενες αποσβέσεις εντός τριετίας». Επιπλέον «άρση αντικινήτρων για τη μεγέθυνση εταιρειών εντός της χώρας. Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις. Δεκαετής ρήτρα μη επιδείνωσης του φορολογικού πλαισίου για νέες επενδύσεις. Μείωση της φορολόγησης των ενεργειακών προϊόντων για τη βιομηχανία και εξέταση της δυνατότητας επιβολής περιβαλλοντικού φόρου σε εισαγωγές (carbon border tax) από χώρες οι οποίες δεν έχουν θεσπίσει τα κατάλληλα περιβαλλοντικά μέτρα».

Ακόμα, προτείνεται η διατήρηση των χαρατσιών που επιβαρύνουν κυρίως τα λαϊκά στρώματα. Στην Έκθεση αναφέρεται πως «δεδομένης της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί για μείωση της επιβάρυνσης της εργασίας, ενδεχόμενη μείωση των φόρων στην κατανάλωση (και ειδικότερα στον ΦΠΑ και στην περιουσία), δεν κρίνεται ως εξίσου σημαντική προτεραιότητα». Συνεπώς αναφέρεται ότι «ο φόροι στην ακίνητη περιουσία πρέπει να εξορθολογιστούν, να ενοποιηθούν και να περάσουν σε τοπικό επίπεδο» Προτείνεται αύξηση των περιβαλλοντικών φόρων. Χαρακτηριστικά η Εκθεση αναφέρει πως «ειδικοί περιβαλλοντικοί φόροι μπορεί επίσης να έχουν σταδιακά υψηλότερο μερίδιο στο μείγμα των εσόδων».

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ – ΥΓΕΙΑ

Προτείνεται «μετασχηματισμός της επικουρικής σύνταξης (σήμερα νοητής κεφαλαιοποίησης) σε νέα επικουρική που θα λειτουργεί πλήρως κεφαλαιοποιητικά». Τάσσεται υπέρ της ανάπτυξης ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιευτικές αποφάσεις. Μετάβαση από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα επικουρικής σύνταξης, με άμεση εφαρμογή για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας και εθελοντικά για όσους άλλους εργαζόμενους το επιθυμούν.

Στην Υγεία προτείνεται «αύξηση αυτονομίας και αξιολόγησης νοσοκομείων και άλλων μονάδων υγείας», «εξορθολογισμός της δημόσιας δαπάνης προμηθειών φαρμάκων και υλικών και «αύξηση του όγκου γενόσημων φαρμάκων».


Έχει διαβαστεί 316 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 13 °C
Άνεμος ΒΔ 1 μποφόρ

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 9 ως 18 °C
Άνεμος ΒΑ 1-2 μποφόρ

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 9 ως 17 °C
Άνεμος ΑΝΑ 1-2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 368 επισκέπτες και 0 μέλη.