Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα «Παροχή υπηρεσιών Αυτόνομης Διαβίωσης και Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωμένων»

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο.

Αποστολή σε φίλο