Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο.

Αποστολή σε φίλο