Σάββατο, 31 Ιούλ, 2021

  • Αποχωρεί από την Άρση Βαρών ο Θοδωρής Ιακωβίδης καταγγέλλοντας την έλλειψη στήριξης από την Πολιτεία
  • Τρελά κέρδη εν μέσω πανδημίας...
  • Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 31/7
  • Συνεχίζονται και τον Αύγουστο τα Rapid tests στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας
  • Την Τετάρτη 4 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της Βέροιας
  • Νέες κυρώσεις σε βάρος της Κούβας από την κυβέρνηση Μπάιντεν
Αποχωρεί από την Άρση Βαρών ο Θοδωρής Ιακωβίδης καταγγέλλοντας την έλλειψη στήριξης από την Πολιτεία1 Τρελά κέρδη εν μέσω πανδημίας...2 Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 31/73 Συνεχίζονται και τον Αύγουστο τα Rapid tests στο ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας4 Την Τετάρτη 4 Αυγούστου θα ξεκινήσει η προετοιμασία της Βέροιας5 Νέες κυρώσεις σε βάρος της Κούβας από την κυβέρνηση Μπάιντεν6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Το 'να χέρι νίβει τ' άλλο και τα δυο το σύστημα

Κουτί» τής έρχονται της κυβέρνησης οι συγκεντρώσεις στις οποίες τον τόνο δίνουν «αρνητές» και «αντιεμβολιαστές» θιασώτες θεωριών συνωμοσίας, σαν αυτές που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες βδομάδες στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Στον αντιδραστικό αυτό χυλό βρίσκουν έδαφος για να ξεμυτίζουν πάλι διάφορα φασιστοειδή, πρώην και νυν χρυσ... Περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

από Η Άλλη Άποψη
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η δράση του ΚΚΕ με το ξέσπασμα του δεύτερου κύματος της πανδημίας από τον Σεπτέμβρη έως σήμερα, τα καθήκοντα και ο σχεδιασμός του κόμματος για το αμέσως επόμενο διάστημα, αναφέρονται αναλυτικά στην Απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ολόκληρη η Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ έχει ως εξής:

«Α. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙ­ΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

1. Πώς προχώρησε ο βασικός μας σχεδιασμός

Η συνεδρίαση της ΚΕ (Σεπτέμβρης του 2020), που προηγήθηκε του νέου κύμα­τος της πανδημίας και των νέων περιορι­στικών μέτρων, καθόριζε το πλαίσιο της δουλειάς του Κόμματος. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις κατευθύνσεις της ΚΕ, όλον το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη αναπτύχθηκε μια σημαντική πολύμορφη πολιτική δραστηριότητα του Κόμματος και της ΚΝΕ. Ολοκληρώθηκαν με επιτυ­χία οι Φεστιβαλικές δραστηριότητες και τα κεντρικά Φεστιβάλ της ΚΝΕ. Στο ίδιο διάστημα έγινε προετοιμασία στα καθο­δηγητικά όργανα και σε ΚΟΒ για τα ζη­τήματα σχεδιασμού και παρέμβασης στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και συνο­λικότερα στο λαϊκό κίνημα, για τη διακίνη­ση του "Ριζοσπάστη" και την Οικονομική Εξόρμηση.

Με την πολιτική δραστηριότητα που ανα­πτύχθηκε ήρθαμε σε επαφή με ένα μεγά­λο μέρος των οπαδών του Κόμματος, άλ­λων ανθρώπων που συμπορεύονται μαζί μας. Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό τμήμα του ευρύτερου περίγυρου, με το οποίο δεν έχουμε επαφή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε το βασικό μας στόχο, της γρή­γορης ανασύνταξης του Κόμματος και της ΚΝΕ. Βρεθήκαμε καλύτερα προετοιμα­σμένοι.

Ξεχωριστή ευθύνη και φροντίδα πρέπει να υπάρξει από τα καθοδηγητικά όργανα και τις ΚΟΒ για τους συντρόφους μέλη της ΚΝΕ, για τις συνεδριάσεις των ΟΒ. Ιδιαίτε­ρο σχέδιο απαιτείται για τους συντρόφους φοιτητές που έχουν φύγει από τον τόπο σπουδών τους, λόγω της μη λειτουργίας των πανεπιστημίων και της εγκατάστασής τους στον τόπο καταγωγής τους.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση από την κυβέρνηση των νέων περιοριστικών μέ­τρων λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το Κόμμα καλύτερα προετοιμασμένο από την προηγούμενη φορά, αναπροσάρμο­σε τη δράση του χωρίς να την αναστέλ­λει. Με συγκεκριμένη βοήθεια και σχέδιο για το τι κάνει το κάθε στέλεχος και όλα τα κομματικά μέλη. Πάρθηκαν ξανά συγκε­κριμένα μέτρα για την προστασία από την πανδημία του κορονοϊού όλου του δυναμικού του Κόμματος και της ΚΝΕ, της εξα­σφάλισής τους σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών, υγειονομικών συνθηκών στα γραφεία του Κόμματος, τόσο στη λειτουρ­γία τους όσο και κατά την παραμονή των συντρόφων.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, το Κόμμα ανέπτυξε ση­μαντική παρέμβαση για τα ζητήματα της υγείας και των γενικότερων δικαιωμάτων του λαού: Με το "Ριζοσπάστη" και άλ­λους πολλούς τρόπους, όπως με ανακοι­νώσεις, κοινοβουλευτική δράση, οπτική προπαγάνδα και τηλεδιασκέψεις, συνέχι­σε να ενημερώνει, να διαφωτίζει, να εξο­πλίζει. Μπήκε μπροστά και δεν πέρασαν οι αυταρχικές απαγορεύσεις στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Μπήκε μπροστά στην οργάνωση της απεργίας της 26ης Νοέμβρη.

Η κατάσταση αυτή του εγκλεισμού και των άλλων περιοριστικών μέτρων, σε συνδυασμό με την όξυνση των λαϊκών προβλημάτων και την ένταση της επίθε­σης στο σύνολο των δικαιωμάτων του λαού θα συνεχιστεί. Γι' αυτό πρέπει στη σημερινή συνεδρίαση να εκτιμήσουμε συγκεκριμένα, όσο αυτό είναι δυνατό, να προβλέψουμε τις εξελίξεις για το επόμενο διάστημα και με βάση αυτά να εμπλου­τίσουμε και να καθορίσουμε το βασικό μας σχεδιασμό, ώστε καλύτερα να είναι προετοιμασμένο όλο το Κόμμα, πιο ικανό να δράσει στις συνθήκες του επόμενου δι­αστήματος.

Επιβεβαιώνεται η εκτίμηση της ΚΕ (Σε­πτέμβρης 2020) ότι "η συνολική αμφισβήτηση θα δυναμώνει. Τόσο ενάντια στην κυβέρνηση της ΝΔ και συνολικότερα στο αστικό πολιτικό σύστημα, το αστικό κράτος για τη διαχείριση των βασικών προβλημά­των, όσο και απέναντι σε συμμαχίες, όπως το ΝΑΤΟ, η ΕΕ".

Η ΚΕ υπογράμμιζε επίσης:

"Αυτή η αμφισβήτηση όμως θα είναι θολή, φαίνεται ήδη ότι κινείται σε συντηρητική ακόμα και αντιδραστική κατεύθυνση. Ως έναν βαθμό βέβαια, λόγω της ύπαρξης και δράσης του Κόμματος θα συνυπάρχουν αυτά και με αγωνιστικά σκιρτήματα αντί­στασης, αφύπνισης, χωρίς να σημαίνει ότι και αυτά θα είναι ολοκληρωμένα, βαθιά. Όσον αφορά στο πολιτικό σύστημα, φαί­νεται ότι ήδη δυναμώνει μια δυσαρέσκεια για τη ΝΔ, αρχίζει και χάνει υποστηρικτές. Γεγονός που θα δυναμώνει όσο περνάει ο καιρός με την ανάπτυξη του νέου κύματος πανδημίας, την οικονομική κρίση και τα βάρη που αυτή φέρνει για τη λαϊκή οικογέ­νεια, αλλά και την όξυνση της κατάστασης στην περιοχή, εξαιτίας της προκλητικότη­τας της τουρκικής αστικής τάξης και των μεγάλων και αξεπέραστων αντιθέσεων και ανταγωνισμών ισχυρών καπιταλιστι­κών κρατών. Μην υποτιμήσουμε το γεγονός ότι το πιο πιθανό είναι να περάσουμε περίοδο νέων μεγάλων δυσκολιών για την ανάπτυξη της πολιτικής και μαζικής πάλης και εξαιτίας όλων των παραπάνω. Κυρίως λόγω της ίδιας της αβεβαιότητας που προκαλούν οι εξελίξεις, οι οποίες μαζί με την πανδημία και τον εσκεμμένα καλλιεργού­μενο φόβο μέσα στο λαό επιτείνουν αυτήν την κατάσταση. Χρειάζεται συνεχής παρα­κολούθηση των εξελίξεων, πολιτικών, οι­κονομικών, διεθνών κ.λπ., των διεργασιών που συντελούνται, το τι κάνει ο κρατικός μηχανισμός, αλλά και οι αστικοί θεσμοί, τα πολιτικά κόμματα, όχι μόνο κεντρικά, αλλά σε κάθε χώρο, τουλάχιστον εκεί που διαθέτουμε ΚΟΒ ή ΟΒ, ή εκεί που έχουμε οπαδούς, φίλους, συμπορευόμενους μαζί μας. Επομένως, απαιτείται μέσα σε αυτήν την κατάσταση να είναι πιο ανεβασμένος ο ρόλος της πρωτοπορίας, ο ρόλος του Κόμματος, να είμαστε μπροστά σε όλα τα ζητήματα, σε όσο δυνατόν περισσότερους χώρους. Έχει ιδιαίτερη σημασία η συνε­χής ιδεολογικοπολιτική θωράκιση όλου του Κόμματος, της ΚΝΕ, του περίγυρου. Γι' αυτό να δυναμώσει η λειτουργία των ορ­γάνων και των ΚΟΒ, όχι για να περάσουμε σε μια εσωστρέφεια, αλλά σε μια έντονη πολιτική δράση, που να περιλαμβάνει όλες τις μορφές που συμβάλουν στην άνοδο της συμμετοχής και της συσπείρωσης δυ­νάμεων. Δυναμώνει η ανάγκη να ανέβει η ιδεολογικοπολιτική ικανότητα να απαντάμε σε όλα τα ζητήματα που αφορούν είτε την πανδημία, είτε την οικονομική κρίση, είτε τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τους αντα­γωνισμούς των αστικών τάξεων κ.λπ., από τη δική μας σκοπιά, με βάση τη θεωρία μας και την πολιτική μας πρόταση, να τεκ­μηριώνεται η ανάγκη αλλαγής, ανατροπής στο επίπεδο της εξουσίας".

Στο διάστημα που σήμερα εξετάζουμε έγιναν προσπάθειες να διαπερνούν τη δουλειά του Κόμματος οι παραπάνω εκτι­μήσεις και κατευθύνσεις.

2. Για τις εξελίξεις στην Οικονομία

α) Η εκδήλωση της νέας βαθιάς δι­εθνούς οικονομικής κρίσης και η φανερή αδυναμία των δημόσιων συ­στημάτων Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας στα ιμπεριαλιστικά κέντρα, δείχνουν τον πραγματικό χαρακτήρα και τα όρια του καπιταλιστικού συστήματος, παρά την κυριαρχία του μετά τη νίκη της αντεπανάστασης του 20ού αιώνα.

Οι συνέπειες, που είναι πολύ μεγάλες για την εργατική τάξη σε όλον τον κόσμο, όπως η αύξηση της μακροχρόνιας ανερ­γίας και του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης, η ενίσχυση της σχετικής και απόλυτης εξαθλίωσης, η αδυναμία αξιοποίησης των σύγχρονων επιστημονι­κών δυνατοτήτων προστασίας της υγείας των λαϊκών στρωμάτων, αναδεικνύουν την όξυνση της βασικής αντίθεσης ανά­μεσα στο κεφάλαιο και την εργασία και γενικότερα του συνόλου των κοινωνικών αντιθέσεων.

Διαψεύδονται οι αρχικές διαβεβαιώσεις και καθησυχαστικές δηλώσεις αστικών επιτελείων και της κυβέρνησης για σύντο­μη και γρήγορη ανάκαμψη από την κρίση μέσα στο 2021 μαζί με το ξεπέρασμα της πανδημίας.

Η κρίση αυτή, που εκδηλώθηκε στις αρ­χές του 2020 είναι σχετικά συγχρονισμέ­νη και διεθνής, παρουσιάζει μεγαλύτερο βάθος από την προηγούμενη του 2008 - 2009, το μεγαλύτερο μεταπολεμικά.

Αναδεικνύεται το βασικό καθήκον απο­κάλυψης του χαρακτήρα της κρίσης, απέ­ναντι στις αστικές αναλύσεις που προβάλλουν ως βασική αιτία της κρίσης την παν­δημία του κορονοϊού και τα μέτρα που υποχρεώθηκαν να πάρουν (όπως αυτά του γενικού ή περιορισμένου lockdown), η οποία πράγματι οδήγησε σε απότομη περιστολή παραγωγικών, μεταφορικών και άλλων οικονομικών δραστηριοτή­των, με ταυτόχρονη σχετική συρρίκνωση της κατανάλωσης.

β) Ασφαλώς η πανδημία έπαιξε ρόλο στο χρόνο και στο βάθος εκδήλω­σης της κρίσης, όμως δεν είναι η αιτία της. Λειτούργησε ως καταλύτης στην επιδεί­νωση της διεθνούς οικονομίας, που είχε ήδη επιβαρυνθεί.

Η συγκεκριμένη αντιμετώπιση της πανδη­μίας, παρά τις επιμέρους διαφορές μετα­ξύ των καπιταλιστικών κρατών, έχει πα­ντού αντιλαϊκό, ταξικό πρόσημο. Τα συ­γκεκριμένα περιοριστικά μέτρα αντιμετώ­πισης της πανδημίας (πλήρους ή μερικού lockdown), οι αρνητικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες δεν οφείλονται σε έναν "εξωγενή παράγοντα", ανεξάρτητο απ' τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής.

Η θλιβερή κατάσταση των δημόσιων συστημάτων Υγείας (υποδομές, αριθμός ΜΕΘ, ελλείψεις προσωπικού κ.λπ.), τα με­γάλα προβλήματα στον τομέα της πρόλη­ψης της υγείας και ασφάλειας των εργα­ζομένων, ο χαμηλός βαθμός προστασίας του ίδιου του νοσηλευτικού προσωπικού δεν αποτελούν αναπόφευκτα φυσικά φαινόμενα, αλλά αποτέλεσμα της αστι­κής πολιτικής στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Η εμπορευματοποίηση της Υγείας και του Φαρμάκου χαρακτηρίζει το σύνολο των καπιταλιστικών κρατών. Η αστική πολιτική προσπαθεί μάταια να βρει τη "χρυσή τομή" ανάμεσα στη λήψη αυστηρών υγειονομικών μέτρων και στη στήριξη της ανάκαμψης της καπιταλιστι­κής οικονομίας. Παράλληλα, αντί για τη διεθνή συνεργασία, οξύνεται ο ανταγω­νισμός ομίλων και ιμπεριαλιστικών κέ­ντρων σχετικά με τα κατάλληλα εμβόλια και φάρμακα.

Οι αντιθέσεις των κρατών-μελών της ΕΕ, που γεννά ο ανταγωνισμός του μονοπω­λιακών ομίλων των αστικών τους τάξεων, οξύνονται παραπέρα. Αιτίες είναι η ενί­σχυση της θέσης της Γερμανίας έναντι της Γαλλίας και της Ιταλίας που αυξάνεται στη φάση εκδήλωσης της νέας οικονομικής κρίσης. Λόγω της αντικειμενικής διαφο­ράς στη δημοσιονομική κατάσταση και στα προβλήματα διαχείρισης του κρατι­κού χρέους και του ελλείμματος, που οξύ­νουν τις διαφορές και τις αντιπαραθέσεις για το ποιος θα επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος του κοινού δανεισμού της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν σημασία οι πρό­σφατες αποφάσεις της Κομισιόν. Η ΕΕ αποφάσισε, για πρώτη φορά, να προχω­ρήσει σε κοινό δανεισμό για να στηρίξει σχέδια μεγάλης κρατικής παρέμβασης για την ανάκαμψη της καπιταλιστικής οι­κονομίας σε όλα τα κράτη-μέλη μέσω της συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Τα­μείου Ανάκαμψης. Η ΕΕ αποφάσισε να αναστείλει την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας την περίοδο 2020 - 2021 και να διαθέσει όχι μόνο δάνεια, αλλά και επιχορηγήσεις στα κράτη-μέλη.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά­πεζα (ΕΚΤ) ακολουθεί χαλαρή πολιτική και στηρίζει τους τραπεζικούς ομίλους με ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα "ποσοτικής χαλάρωσης".

Η συμφωνία για τη συγκρότηση του Ευ­ρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης εντάσσε­ται μέσα σε αυτό το πλαίσιο.

Η Γαλλία και η "Συμμαχία των κρατών του Νότου" το προβάλουν ήδη ως ένα ιστορικό βήμα προόδου, απέναντι στις αντιδραστικές θέσεις της "Συμμαχίας των φειδωλών του Βορρά". Η Γερμανία προ­βάλει το συμβιβασμό ως μια προσω­ρινή προσαρμογή για την αντιμετώπιση μιας μεγάλης έκτακτης ανάγκης, που δεν συνιστά ριζική αλλαγή γραμμής πλεύσης.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για πορεία σε αντιδραστική κατεύθυνση. Κάθε βήμα που ενισχύει τη συνοχή της ιμπεριαλιστι­κής συμμαχίας της ΕΕ ενισχύει τον πραγ­ματικό αντίπαλο των εργαζομένων, τη δικτατορία του κεφαλαίου.

Εμβάθυνση της ενοποίησης της ΕΕ ση­μαίνει ενίσχυση των ενιαίων μηχανισμών για την εφαρμογή ενιαίων αντιδραστικών κατευθύνσεων σε βάρος των λαών.

Η εποπτεία για υπερχρεωμένα κράτη-μέλη, όπως η Ελλάδα, θα γίνει πολλαπλή. Δίπλα στο "ευρωπαϊκό εξάμηνο" θα προστεθεί ένας μηχανισμός διαρκούς αξιολόγησης του προγράμματος μεταρ­ρυθμίσεων και δεσμεύσεων. Αυτός θα αποφασίζει αν θα αποδεσμεύονται ή θα παγώνουν τα κονδύλια των περιβόητων επιδοτήσεων.

Για να στηρίξουν την ανάκαμψη της καπι­ταλιστικής οικονομίας, τα αστικά επιτελεία σε ΗΠΑ, ΕΕ, Ιαπωνία προχωρούν σε με­γάλη κρατική παρέμβαση, αξιοποιώντας προτάσεις του κεϋνσιανισμού.

γ) Οι προσαρμογές στη διαχείριση της αστικής οικονομικής πολιτικής στις συνθήκες της νέας διεθνούς κρίσης.

Η εκδήλωση της νέας διεθνούς κρίσης και η αντίστοιχη πτώση των νέων ιδιωτικών επενδύσεων οδήγησαν σε αλλαγές και προσαρμογές της αστικής οικονομικής πολιτικής, με στόχο την ενθάρρυνσή τους.

Στην Ελλάδα, όπως και στην ΕΕ και δι­εθνώς, οι κυβερνήσεις και γενικότερα το αστικό πολιτικό σύστημα συγκλίνουν στην υιοθέτηση μεγαλύτερης κρατικής παρέμβασης, επεκτατικής δημοσιονομι­κής πολιτικής και νομισματικής χαλάρω­σης, για να στηριχτεί η ανάπτυξη της ελ­ληνικής οικονομίας.

Από φιλελεύθερες συντηρητικές δυνά­μεις, η επιλογή αυτή εμφανίζεται ως η κα­τάλληλη για την "έκτακτη κατάσταση" της απότομης συρρίκνωσης της παραγωγής και της έλλειψης ιδιωτικών επενδύσεων. Από σοσιαλδημοκρατικές και οπορτου­νιστικές δυνάμεις προβάλλεται ως "προ­οδευτική στροφή, μετά την αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού". Στη χώρα, τα αστι­κά κόμματα ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ κρίνουν την κυβερνητική πολιτική της ΝΔ ως μη συνεπή προσαρμογή στην αντίστοιχη ευ­ρωενωσιακή, ενώ τα ίδια παρουσιάζονται ως πιο αυθεντικοί εκφραστές μιας ανά­λογης πιο επεκτατικής κρατικής πολιτικής, χωρίς πειστικότητα, αφού βαρύνονται ως διαχειριστές της μνημονιακής διαχείρισης της οικονομικής κρίσης.

Η δυνατότητα της μεγαλύτερης κρατι­κής παρέμβασης να αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες για το λαό από το μεγάλο βάθος της κρίσης είναι περιορισμένη. Η όξυνση του ανταγωνισμού των ιμπεριαλι­στικών κέντρων στη διεθνή καπιταλιστική αγορά θέτει αντικειμενικούς περιορισμούς στην επεκτατική δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται σήμερα στην ΕΕ και την Ελλάδα. Η μεγάλη απόκλιση από τους δημοσιονομικούς "στόχους" θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε νέα σκληρά μέτρα, που θα κληθούν να πληρώσουν η εργατι­κή τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Ήδη αυ­ξάνεται η γερμανική πίεση για επαναφορά της εφαρμογής των όρων του Συμφώνου Σταθερότητας μετά το 2021 σχετικά με τον περιορισμό των κρατικών χρεών και των ετήσιων ελλειμμάτων. Το κρατικό χρέος της Ελλάδας ξεπερνά πλέον το 200% του ΑΕΠ και οι δαπάνες εξυπηρέτησής του θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα.

Έτσι, αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος της άμεσης κρατικής επεκτατικής παρέμβα­σης για την υποβοήθηση της καπιταλιστι­κής αναπαραγωγής και τον εκ νέου περι­ορισμό της προς όφελος της καπιταλιστι­κής κερδοφορίας, φάση στην οποία πάλι τις συνέπειες πληρώνουν οι εργαζόμενοι.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, που συν­δυαστικά πλήττουν την εγχώρια οικο­νομία, έλαβε μια σειρά από βραχυπρό­θεσμα μέτρα που στηρίχτηκαν σε νέο κρατικό δανεισμό, ο οποίος ξεπέρασε τα 12 δισ. ευρώ, και στην αξιοποίηση των "ματωμένων πλεονασμάτων" της προ­ηγούμενης περιόδου, προετοιμάζοντας παράλληλα ένα μεγάλο "πακέτο" χρημα­τοδότησης της καπιταλιστικής οικονομίας, με τη μερίδα του λέοντος "των μέτρων στήριξης" να κατευθύνεται στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων.

Η μεσοπρόθεσμη πολιτική της κυβέρνη­σης, που κοστολογείται σε 70 δισ. ευρώ περίπου αποτελεί την ελληνική εκδοχή της ευρωενωσιακής "απάντησης" στη νέα κρίση που αφορά πλέον όλες τις οικονο­μίες της ΕΕ. Στοχεύει κυρίως στη στήριξη των επενδύσεων στην "πράσινη" και ψη­φιακή μετάβαση, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα αναπαραγωγής στην Ελλάδα αλλά και στην ΕΕ είναι πολύ βαθύτερο από τις συνέπειες της πανδημίας, αφού ως κύρια λύση αναγορεύεται ο "πράσι­νος και ψηφιακός μετασχηματισμός της ευρωενωσιακής οικονομίας".

Το πακέτο χρηματοδότησης της ΕΕ και η συμμετοχή της Ελλάδας στο Ταμείο Ανά­καμψης είναι συνδεδεμένο με ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, που θα καθορίζει τις μεταρρυθμιστικές και επενδυτικές προ­τεραιότητες έως το 2026, το οποίο θα πρέπει να υποβάλει κάθε κράτος-μέλος και αποτελεί προϋπόθεση για να προ­χωρήσει η εκταμίευση της χρηματοδό­τησης. Το σχέδιο ευθυγραμμίζεται τόσο με το σχεδίασμα και τις προτεραιότητες της ΕΕ όσο και με τις απαιτήσεις του εγ­χώριου κεφαλαίου. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης θα αξιοποιηθεί για την υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών έργων "πράσινης" ανάπτυξης (τουλάχιστον 37%) και προώθησης νέων ψηφιακών λύσεων (τουλάχιστον 20%). Ήδη το επό­μενο διάστημα αναμένεται η δημοπράτη­ση για το φάσμα του 5G, ενώ έχει ανακοι­νωθεί η επένδυση της "Microsoft" στην Αττική.

Η αστική πολιτική της "εξωστρέφειας" της εγχώριας οικονομίας, δηλαδή της πιο άμεσης οργανικής σύνδεσης της αγροτι­κής και βιομηχανικής παραγωγής με τη διεθνή καπιταλιστική αγορά, θα την κα­ταστήσει ακόμα πιο ευάλωτη σε μια νέα διεθνή κρίση.

Η "εξωστρέφεια" του εγχώριου κεφαλαί­ου εναρμονίζεται με το βαθμό διεθνοποί­ησης της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγο­ράς, τις αυξανόμενες αλληλεξαρτήσεις, τον ιστορικό προσανατολισμό που έχει στις διεθνείς Μεταφορές, στο διεθνή Του­ρισμό και σε ανάλογους μεταποιητικούς κλάδους (Τρόφιμα, Ποτά, Μεταλλουργία κ.ά.).

δ) Η επιδοματική πολιτική της κυ­βέρνησης σε συνθήκες lockdown.

Η κυβέρνηση, στις συνθήκες lockdown, πήρε και ορισμένα μέτρα έκτακτης επι­δότησης των μακροχρόνιων ανέργων, παράτασης του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας, συγκράτησης του εργατικού - λαϊκού εισοδήματος μπρο­στά στο ενδεχόμενο απότομης - μεγάλης συρρίκνωσής του και ανέλεγκτης αύξη­σης της ανεργίας.

Ωστόσο, ένα τμήμα των μέτρων αυτών (επιδόματα, αναστολές πληρωμών και εισφορών χωρίς τη διαγραφή μέρους τους κ.λπ.) έχουν καθαρά προσωρινό χα­ρακτήρα, αφού μετατοπίζουν το βασικό όγκο των οφειλών αυτών στο μέλλον, καθιστώντας τες ουσιαστικά μη διαχειρί­σιμες.

Ένα άλλο τμήμα αυτών, π.χ. οι "αποζημιώ­σεις ειδικού σκοπού", η επιδότηση ασφα­λιστικών εισφορών ήταν στην πραγμα­τικότητα στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων, με το κράτος να αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της μισθολογικής δαπά­νης κατά την περίοδο περιορισμού ή της διακοπής της λειτουργίας τους. Επίσης, η χρηματοδότηση των δόσεων των στε­γαστικών δανείων μέχρι και 80% συνέ­βαλε στην προστασία της ρευστότητας των τραπεζών και στην αποφυγή της δημιουργίας νέων "κόκκινων" δανείων.

Αντίστοιχα, ορισμένα μέτρα στήριξης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων -π.χ. προγράμματα επιστρεπτέας προ­καταβολής- υπηρετούν διπλό σκοπό. Επιδιώκουν να στηρίζουν ένα πιο δυ­ναμικό τμήμα μικρομεσαίων που έχει πληγεί αυτήν την περίοδο, προσφέρο­ντας ορισμένη ρευστότητα και, από την άλλη, να περιορίσουν σε έναν βαθμό τα εκτεταμένα αδιέξοδα και το ενδεχόμενο άμεσων μαζικών λουκέτων στις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν περιστα­σιακά ή και καθόλου προσωπικό.

ε) Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετα­σχηματισμού.

Η εκδήλωση της πανδημίας αξιοποιή­θηκε από την κυβέρνηση ως ευκαιρία για να επιταχυνθεί το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή προχώρησε ο ψηφι­ακός μετασχηματισμός λειτουργιών της κρατικής διοίκησης, απορροφήθηκαν ευρωενωσιακά κονδύλια για την προώθηση επενδύσεων σε ψηφιακές υπο­δομές, έγινε υποχρεωτική ψηφιοποίηση σε σειρά από πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, ενώ το φθηνό και εκ­παιδευμένο εργατικό δυναμικό στις νέες τεχνολογίες έχει καταστήσει τη χώρα και πεδίο κάποιων επενδύσεων παραγωγής σχετικών τεχνολογικών εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, ο ψηφι­ακός εκσυγχρονισμός στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας και ο ψηφι­ακός μετασχηματισμός των κρατικών λειτουργών αξιοποιούνται για την προ­ώθηση της εντατικοποίησης της εργασί­ας και την αύξηση του βαθμού εκμετάλ­λευσης (π.χ. τηλεργασία) και αυξάνουν τις δυνατότητες παρακολούθησης και καταστολής του λαού.

3. Ορισμένες εξελίξεις στην περιοχή Αν. Μεσογείου, Μ. Ανατολής, Β. Αφρι­κής

Στο έδαφος της νέας διεθνούς κρίσης δυναμώνει ο ανταγωνισμός μεταξύ ιμπε­ριαλιστικών συμμαχιών, αλλά και μεταξύ καπιταλιστικών κρατών στο εσωτερικό των συμμαχιών για τον έλεγχο των αγο­ρών, ενεργειακών πηγών και δρόμων μεταφοράς, αναδεικνύοντας εστίες κιν­δύνου πολεμικής αναμέτρησης από την Ανατολική Μεσόγειο έως την Αρκτική.

Στην Ολομέλεια της ΚΕ του Σεπτέμβρη και τη σχετική Ανακοίνωση - Κάλεσμα αναλύονται οι εξελίξεις στην περιοχή μας, επισημαίνονται οι τάσεις που τις διαπερνούν και τίθενται η κατεύθυνση και το πλαίσιο πάλης του Κόμματος. Το κεί­μενο αυτό αποτελεί εφόδιο για τη δου­λειά μας και την επόμενη περίοδο.

Στο πλαίσιο της όξυνσης του ανταγωνι­σμού των αστικών τάξεων της Τουρκίας και της Ελλάδας συνεχίζεται η τουρκική επιθετικότητα και απαιτείται συνεχής πα­ρακολούθηση της κατάστασης στην Α. Μεσόγειο και το Αιγαίο.

Η αποχώρηση του "Ορούτς Ρέις" από την περιοχή του Καστελόριζου στις 29 Νοέμβρη συνιστά ελιγμό μπροστά στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, στην οποία η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση προτίθενται να θέσουν ζήτημα επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία. Σχετίζεται με τα παζάρια μεταξύ ΕΕ - Τουρκίας για την αναθεώρηση της τελωνειακής ένωσης και τη συμφωνία για το Μεταναστευτι­κό - Προσφυγικό, την ενδυνάμωση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αφορά προσαρμογές της πολιτικής της τουρκικής ηγεσίας ενόψει της προεδρίας Μπάιντεν στις ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος συνέχισης των ερευνών τόσο στην περιοχή του Καστελόριζου όσο και δυτικά του 28ου μεσημβρινού, δυτικά της Ρόδου και σε θαλάσσιες περιοχές που καλύπτουν η συμφωνία Ελλάδας - Αιγύ­πτου και το αποκαλούμενο Τουρκολιβυ­κό Σύμφωνο. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμε­νο αποστολής τουρκικού γεωτρύπανου στην περιοχή, που θα τροφοδοτήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Σε συνθήκες συνέχισης των τουρκικών γεωτρήσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ, ανοίγ­ματος της περίκλειστης πόλης της Αμμο­χώστου και της προβολής της θέσης περί "δύο κρατών", που θέτουν η τουρκική και τουρκοκυπριακή ηγεσία, εντείνονται οι κινήσεις για επανέναρξη των συνομιλι­ών για το κυπριακό πρόβλημα και ετοι­μάζεται το έδαφος για συμβιβασμούς ανάμεσα σε λύση που κινείται γύρω από τη Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία και τα "δύο κράτη", σε διχοτομική κατεύθυν­ση.

Οι παραπάνω εξελίξεις συνδέονται με τους γενικότερους στόχους των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και ΕΕ για την υλοποίηση σχεδίου συνεκμετάλλευσης θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο, που θα περιπλέξει παραπέρα την κατάσταση.

Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει και κλιμα­κώνει τις κινήσεις βαθύτερης εμπλοκής της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχε­διασμούς. Προετοιμάζει την ενίσχυση και την επέκταση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τις αμερικανικές βάσεις και υποδομές στην Ελλάδα και έχει αποφασίσει τη συμ­μετοχή σε ευρωατλαντικές στρατιωτικές αποστολές στο εξωτερικό, π.χ. στο Μάλι, στο πλευρό των γαλλικών δυνάμεων στην περιοχή της Αφρικής.

Η πρόσφατη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι­ράτα ως συνέχεια αυτών με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία (π.χ. για την αποστολή "Πάτριοτ"), εμπλέκει παραπέρα τη χώρα στους αμερικανοΝΑ­ΤΟικούς σχεδιασμούς στην περιοχή του Περσικού Κόλπου κατά του Ιράν και επι­δρά στην όξυνση του ανταγωνισμού με την τουρκική κυβέρνηση, που ενισχύει τις σχέσεις της με το Κατάρ.

Παρακολουθούμε επίσης τις εξελίξεις:

• Στη Συρία, στη Λιβύη και το Παλαιστι­νιακό όπου προωθούνται γενικότερες ιμπεριαλιστικές διευθετήσεις.

• Στα Βαλκάνια, τη συμφωνία Ελλάδας - Αλβανίας για την οριοθέτηση των θαλάσ­σιων ζωνών στο Ιόνιο και την προσφυγή στη Χάγη.

• Στον Καύκασο, μετά τη συμφωνία Αρ­μενίας - Αζερμπαϊτζάν με την παρέμβαση της Ρωσίας και την εμπλοκή της Τουρκίας.

4. Οι τρέχουσες εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις

Μπορούμε να πούμε ότι η αμφισβήτηση έχει βαθύνει με όλα τα αντιφατικά στοι­χεία που τη χαρακτηρίζουν, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του δευτέρου κύματος της πανδημίας. Η ΝΔ φαίνεται πιο φανε­ρά πλέον να έχει μια πιο αξιοσημείωτη φθορά. Ωστόσο, αντέχει ακόμη. Ο ΣΥΡΙ­ΖΑ μέχρι τώρα δεν φαίνεται να κερδίζει κάτι πιο αξιοπρόσεκτο απ' τη φθορά της ΝΔ. Σήμερα, όπως και στο πρώτο κύμα, συνυπάρχουν περισσότερο ο φόβος από την πανδημία και η αβεβαιότητα για το μέλλον μαζί με αγανάκτηση. Παγιδεύεται όμως αυτή η αγανάκτηση μέσα στη λαν­θασμένη άποψη που καλλιεργείται σκόπι­μα και συστηματικά ότι για την κατάστα­ση φταίει η πανδημία και εκτονώνεται με την προσδοκία ότι όταν ξεπεραστεί θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση.

Ωστόσο, ένας κόσμος προβληματίζεται πιο ριζοσπαστικά και φαίνεται ότι ψάχνει να βρει στήριγμα στο Κόμμα. Αυτό φάνη­κε κατά κάποιον τρόπο στις πρωτοβουλί­ες και κινητοποιήσεις για τη δίκη της ΧΑ, σε άλλες δραστηριότητες, στο κείμενο του Κόμματος για το μάζεμα υπογραφών για τα λαϊκά προβλήματα, αλλά και για την άρση της απαγόρευσης της συγκέντρωσης για το Πολυτεχνείο. Επίσης, φάνηκε σε ορισμένες αρχαιρεσίες σωματείων και σε πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν οι δυ­νάμεις μας στο πλαίσιο του κινήματος.

Η ΝΔ αναπτύσσει δραστηριότητα, αξιο­ποιώντας τον κρατικό μηχανισμό, τις Πε­ριφέρειες και τους δήμους, τους βουλευ­τές μέσα κυρίως από διάφορα κρατικά και ευρωενωσιακά προγράμματα όπως: Για τη διαχείριση των συνεπειών της παν­δημίας, για τη στήριξη των επιχειρήσεων, των μικρομεσαίων, της προώθησης με­ταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Είναι σε άμεση συνεργασία με την εργοδοσία, κάνει ειδική δουλειά σε ΕΒΕ και σ' άλλα μεσαία στρώματα, σε αγρότες. Στις γραμμές των οπαδών της υπάρχει έντονος προβληματισμός, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο εμφανής η επίδρα­ση διάφορων συντηρητικών αντιλήψεων για όλα τα ζητήματα. Επίδραση ασκούν και τα ακροδεξιά στοιχεία που υπάρχουν και δρουν στις γραμμές της ή δρουν πα­ράπλευρα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένας κόσμος, κυρίως εργαζόμε­νοι που παρακολουθούν τη δραστηριότητα του Κόμματος και δηλώνουν ότι εκτιμούν τη συνέπεια και τη δράση του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, το τελευταίο ιδιαίτερα διά­στημα, σε κεντρικό επίπεδο και κυρίως με τον Αλ. Τσίπρα έχει εντείνει τη δράση του. Μια κινητικότητα εμφανίζουν οι βου­λευτές του. Έχει διευρυνθεί αντικειμενικά, λόγω της πολιτικής της ΝΔ, το έδαφος για να δουλεύουν οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, με άξονα μια άλλη πολιτική διαχείρισης, δήθεν πιο φιλολαϊκή και να καλλιεργούν αυταπάτες. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εκ­δηλώνει και δηλώνει ότι εκτιμά τις πρω­τοβουλίες και τη δράση του Κόμματος για τα λαϊκά προβλήματα, για τη ΧΑ, για το Πολυτεχνείο κ.ά. Έχει μεγάλη σημασία η προσέγγιση αυτών των ανθρώπων.

Η όξυνση της αντιπαράθεσης με τον ΣΥ­ΡΙΖΑ και την πολιτική του είναι προϋπό­θεση, για να ξεκολλάει ένα υγιές τμήμα από τον σοσιαλδημοκρατικό βούρκο και να έρχεται προς τις θέσεις του Κόμ­ματός μας. Αυτό απαιτεί η αντιπαράθεση να διεξάγεται εύστοχα, τεκμηριωμένα και αποδεικτικά. Απαιτεί ετοιμότητα και ιδε­ολογική και πολιτική επαγρύπνηση στην επιδίωξη του ΣΥΡΙΖΑ να καλλιεργήσει το έδαφος και τη συζήτηση και με αφορ­μή τις υπογραφές για την απαγόρευση, για σύναψη δημοκρατικών, αντιδεξιών ή προοδευτικών μετώπων απέναντι στη ΝΔ. Άλλωστε, η πολιτική του και ο ρόλος που έχει αναλάβει στην εξυπηρέτηση των επιδιώξεων της αστικής τάξης είναι αυτά που τον οδηγούν να ζητάει υπουρ­γούς κοινής αποδοχής με τη ΝΔ και πεδίο εθνικής συνεννόησης, για να μην απειλη­θούν τα συμφέροντα των επιχειρηματι­κών ομίλων. Υπάρχει, επίσης, κόσμος που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και δεν βλέπει με καλό μάτι τη συναίνεση της ηγεσίας του στην κυβέρνηση, ενώ ένα συνδικαλιστικό κομμάτι διαφωνεί με τη στάση που κρατάει η ΓΣΕΕ. Δυνατότητες υπάρχουν για ορισμένες περιπτώσεις που επηρεάζονται από τον χώρο του οπορ­τουνισμού.

Τα Όργανα και οι ΚΟΒ πρέπει συστημα­τικά να αντιμετωπίζουν τη δράση των φασιστικών και ακροδεξιών ομάδων και οργανώσεων.

Ξεχωρίζουμε ορισμένα κύρια ζητήματα όπου πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας περισσότερο.

Το Κόμμα έδειξε ετοιμότητα και πρω­τοβουλία. Οι ΚΟ έδρασαν πρωτοπόρα για λαϊκά προβλήματα που οξύνθηκαν:

Για τα ζητήματα της Υγείας, στα οποία δώσαμε προτεραιότητα.

Για τα θέματα της Εκπαίδευσης με τις μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις και το συντονισμό της δράσης τους και με εκ­παιδευτικούς και γονείς σε όλη τη χώρα.

Για τα ζητήματα του Πολιτισμού με μα­ζικές δράσεις και συσπείρωση καλλιτεχνών.

Για το Προσφυγικό, εκεί που οξύνθηκαν απότομα τα προβλήματα στη Λέσβο, με το κάψιμο της δομής στη Μόρια.

Για τις πλημμύρες στην Καρδίτσα.

Για τους σεισμούς στη Σάμο κ.ά.

Ήταν σε όλα αυτά εμφανής η ευρύτερη αποδοχή των πρωτοβουλιών του Κόμ­ματος, τόσο στη σύσκεψη στην Καρδίτσα με την παρουσία φορέων όσο και στη Λέσβο και τη Σάμο στα κλιμάκια των στε­λεχών και βουλευτών του Κόμματος που περιόδευσαν.

Σημαντικές ήταν οι δραστηριότητες για τη δίκη της ΧΑ: Με τη συμμετοχή στην κινη­τοποίηση στο Εφετείο, με την εκδήλωση στο Κερατσίνι για την παρουσίαση της έκ­δοσης της ΣΕ για τη δίκη της ΧΑ. Υπήρξε γενικότερη αναγνώριση της συμβολής και του ρόλου του Κόμματος, με ενδεικτική τη συμμετοχή όλων των δικηγόρων της Πο­λιτικής Αγωγής. Είχε προηγηθεί η καταδι­καστική απόφαση του Δικαστηρίου που δικαιολογημένα έδωσε ικανοποίηση σε ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Ταυτόχρονα, έφερε μούδιασμα σε οπαδούς της ΧΑ και άλλα φασιστικά και ακροδεξιά στοιχεία.

Ήταν σωστή η πρωτοβουλία του Κόμ­ματος και η προσπάθεια που συνεχίζεται για το μάζεμα υπογραφών. Φαίνεται ότι όπου απευθυνόμαστε, πέρα από τους κο­ντινούς οπαδούς και σε αυτούς που συ­μπορεύονται με το Κόμμα, αλλά και σε ευρύτερο κόσμο, πρέπει να συνεχίσουμε πιο τολμηρά.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΥ­ΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕ­ΧΝΕΙΟ 2020

Όλο το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρ­νηση της ΝΔ έδειξε τις προθέσεις της, να εκφράσει την ανάγκη της αστικής τάξης στις σημερινές συνθήκες για ενίσχυση και θωράκιση του κατασταλτικού μηχα­νισμού του αστικού κράτους, τον περιο­ρισμό της λαϊκής κινητοποίησης και της δράσης του κινήματος. Βεβαίως και σε αυτήν την περίπτωση συνεχίζει το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, όμως είναι φανερό ότι γίνεται μια προ­σπάθεια να πάει ένα βήμα παραπέρα. Αυτό φάνηκε από τον νόμο για τον πε­ριορισμό των διαδηλώσεων, από τους σχεδιασμούς και τα νομοσχέδια για τη συνδικαλιστική δράση. Ήταν καθαρό ότι στις προθέσεις της ήταν και είναι να αξιο­ποιήσει τις συνθήκες της πανδημίας, τους περιορισμούς που υπάρχουν στις μετακι­νήσεις, τις συναθροίσεις κ.λπ., ενάντια στο κίνημα.

Μέτρα έντασης της κρατικής καταστολής και του αυταρχισμού παίρνονται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, όπως στη Γαλ­λία ή την Ιταλία, με στόχο την προληπτική θωράκιση του συστήματος από την αυ­ξανόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια.

Άνοιξε από την πρώτη περίοδο της κα­ραντίνας η συζήτηση, αν οι περιορισμοί αφορούν ή όχι την πολιτική και συνδικα­λιστική δράση. Δόθηκε με την παρέμβα­σή μας το στίγμα ότι παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις αναγκαίες προσαρμογές, το κίνημα δεν μπαίνει στον γύψο, συνεχί­ζει και αναπτύσσει τη δράση του. Η κινη­τοποίηση της Πρωτομαγιάς αιφνιδίασε την κυβέρνηση, παρά τις προσπάθειες να αποτρέψει την πραγματοποίησή της, επί­σης συνέπεσε με μια περίοδο που προ­σανατολιζόταν στο "άνοιγμα" του Τουρισμού μπροστά στο καλοκαίρι, αυτό τη δυσκόλεψε παρά τις επιθέσεις που υπήρ­χαν και τότε από μερίδα του κυβερνητι­κού Τύπου.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων αστικών κομμάτων, προσπάθησε και προσπαθεί να διαμορφώσει ένα κλίμα "εθνικής συνεννόησης απέναντι στις με­γάλες έκτακτες συνθήκες", εστιάζοντας στα ζητήματα της πανδημίας, των εξελίξε­ων στα Ελληνοτουρκικά και της ενεργού συμμετοχής στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέ­δια στην περιοχή.

Εδώ υπάρχει αντικειμενικά και μια αντι­φατικότητα στην κυβερνητική πολιτική, που εκφράζεται και από διαφοροποι­ήσεις που υπάρχουν σε στελέχη της ΝΔ και σε σχετική αρθρογραφία. Είναι αντι­φατικός και δύσκολος ο συνδυασμός της πολιτικής ενίσχυσης της καταστολής και ταυτόχρονα της εξασφάλισης της "κοινω­νικής και πολιτικής συναίνεσης".

Στις συνθήκες του δεύτερου κύματος της πανδημίας, η κυβέρνηση είναι σαφώς σε πολύ πιο δύσκολη θέση απ' ό,τι την πε­ρίοδο της άνοιξης, γεγονός που φαίνεται ακόμα και σε δημοσκοπικά στοιχεία. Η κατάσταση στα σχολεία, στα ΜΜΜ, στα νοσοκομεία και τους χώρους δουλειάς, σε συνδυασμό με τη δυσκολία της κυβέρνη­σης να διαχειριστεί την κατάσταση μετά το άνοιγμα του Τουρισμού έχει δυναμώ­σει τη δυσαρέσκεια και την αμφισβήτηση της κυβερνητικής πολιτικής.

Από την αρχή του φθινοπώρου έγινε προσπάθεια να συκοφαντηθούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις πρώτα απ' όλα των μαθητών, έγινε "σκληρή" αντιμετώπιση λαϊκών κινητοποιήσεων, εφαρμόζοντας το νόμο για τις διαδηλώσεις, ενώ ξεκίνη­σε, στην αρχή πιο δειλά και πιο περιθωρι­ακά με αφορμή και τη μεγάλη κινητοποί­ηση για τη δίκη της ΧΑ, να διατυπώνονται απόψεις για το αν είναι δυνατόν σε τέτοιες συνθήκες να πραγματοποιούνται διαδη­λώσεις και κινητοποιήσεις. H προσπά­θεια, η αγανάκτηση και η δυσαρέσκεια να διοχετευθούν μαζικά σε "κίνημα αρνητών του κορονοϊού", όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες όπου κυριαρχούν ακροδεξιά στοι­χεία και που θα διευκόλυναν την κυβέρ­νηση και το κράτος, δεν περπάτησε.

Από ένα τμήμα των αστικών αναλύσεων τίθεται το ζήτημα ότι τώρα μετά από τη φυλάκιση της ΧΑ πρέπει να καλυφθεί πο­λιτικά ο ακροδεξιός χώρος που έχει μείνει άστεγος πολιτικά. Τίθεται ο προβληματι­σμός αν μπορεί η ΝΔ να απορροφήσει αυτόν το χώρο, ή η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου, αλλά ανοίγουν και οι προ­βληματισμοί για νέα σχήματα στο χώρο.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται και αστικοί προβληματισμοί για το κέρδισμα του "κέ­ντρου" από τη ΝΔ, ώστε να εξασφαλίσει την επόμενη κυβερνητική αυτοδυναμία.

Μετά την ολοκλήρωση της δίκης της Χρυσής Αυγής, ξεκίνησε η συζήτηση από διάφορες αστικές φωνές ότι τώρα ήρθε η ώρα να ξεμπερδέψουμε με το "άλλο άκρο" με τις "εγκληματικές οργανώσεις της αριστεράς". Η προβοκάτσια στην ΑΣΟΕΕ, με την επίθεση αναρχοαυτόνο­μων στον πρύτανη και τα γνωστά επα­κόλουθα, έδωσε μια καλή αφορμή να δυναμώσει η συζήτηση περί δύο άκρων όχι μόνο στην ιστορική του πλευρά -που και αυτή συνεχίστηκε με αφορμή και την επέτειο από την πτώση του τείχους του Βερολίνου-, αλλά και στη σύγχρονη δι­άστασή του.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, άνοιξε από νωρίς η συζήτηση για το τι θα γίνει μπρο­στά στο Πολυτεχνείο.

Ξεδιπλώθηκε προληπτικά η κυβερνητι­κή προπαγάνδα, εστιάζοντας στο ζήτημα των υγειονομικών μέτρων, της προστασί­ας της υγείας, των εξελίξεων με την παν­δημία και έγινε προσπάθεια να εμφα­νιστεί ως δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει εορτασμός. Όσο πέρναγαν οι μέρες και φαινόταν ότι το Κόμμα και το εργατικό - λαϊκό κίνημα προσανατολίζονταν στην πραγματοποίηση εκδηλώσεων για το Πο­λυτεχνείο δυνάμωνε και η προπαγάνδα που βεβαίως άρχισε να παίρνει και άλλα χαρακτηριστικά. Άρχισε να αναπτύσσεται μια αρθρογραφία σχετικά με το "τι νόημα μπορεί να έχει σήμερα μια πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία", το ότι "σήμερα δεν έχουμε χούντα", "δεν υπάρχει επικαι­ρότητα του νοήματος" κ.λπ. Επαναφέρο­ντας, δηλαδή, τα γνωστά επιχειρήματα με τα οποία εδώ και χρόνια επιτίθενται στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου. Ταυτόχρο­να, δεν έλειψαν και τοποθετήσεις από αστικές εφημερίδες που θυμήθηκαν την "Πανσπουδαστική Νο8" και αναρωτιό­νταν "τι δουλειά έχει το ΚΚΕ με το Πολυ­τεχνείο, αφού το είχε καταδικάσει και στη συνέχεια το καπηλεύτηκε" κ.λπ.

Οι απειλές και οι προειδοποιήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης κορυφώθη­καν μια βδομάδα πριν από τις 17 Νοέμ­βρη και εκδηλώθηκαν και μέσα στη Βου­λή κατά τη διάρκεια της συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών με τη γνωστή τοποθέτηση του Μητσοτάκη, που ουσια­στικά καλούσε το Κόμμα να δηλώσει ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσει εκδη­λώσεις τη 17η Νοέμβρη.

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν χα­ρακτηριστική η αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ εκεί­νη την περίοδο, αλλά και μέσα στη Βουλή γι' αυτό το ζήτημα. Στην ίδια συζήτηση, μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε και σε συγκεκριμένη πρόταση για κοινής απο­δοχής υπουργό Υγείας, προτείνοντας την Αθηνά Λινού καθηγήτρια Ιατρικής.

Ως Κόμμα σωστά δώσαμε την ιδεολογι­κοπολιτική διαπάλη γύρω από τον άξονα ότι:

Ο?

Έχει διαβαστεί 261 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Καθαρός
Καθαρός
Θερμοκρασία 30 °C
Άνεμος ΒΒΑ 1-2 μποφόρ

Κυριακή, 01 Αυγούστου

Ζέστη
Ζέστη
Θερμοκρασία 28 ως 39 °C
Άνεμος Α 2 μποφόρ

Δευτέρα, 02 Αυγούστου

Ζέστη
Ζέστη
Θερμοκρασία 31 ως 41 °C
Άνεμος ΒΒΑ 2-4 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 451 επισκέπτες και 0 μέλη.