Τρίτη, 25 Ιούν, 2024

  • Τα παιδιά ρομποτικής της ομάδας MetaShifters στον Δήμαρχο Βέροιας
  • Καλοκαιρινή γιορτή Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βέροιας
  • Υπουργείο Εργασίας / Με εγκύκλιο φέρνουν 9ωρο και απλήρωτες ώρες εργασίας
  • Εκκαθαρίσεις στην «Κρατική Φρουρά» της Ουκρανίας διέταξε ο Ζελένσκι
  • Την χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για αγορά όπλων για την Ουκρανία αποφάσισε η ΕΕ
  • Π.Ε.Φ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2024
Τα παιδιά ρομποτικής της ομάδας MetaShifters στον Δήμαρχο Βέροιας1 Καλοκαιρινή γιορτή Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών Δήμου Βέροιας2 Υπουργείο Εργασίας / Με εγκύκλιο φέρνουν 9ωρο και απλήρωτες ώρες εργασίας3 Εκκαθαρίσεις στην «Κρατική Φρουρά» της Ουκρανίας διέταξε ο Ζελένσκι4 Την χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για αγορά όπλων για την Ουκρανία αποφάσισε η ΕΕ5 Π.Ε.Φ: ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 20246

Το Σχόλιο της Ημέρας

Στοχοποιεί και τα επιδόματα ανεργίας η κυβέρνηση

Με τα επίσημα και πιο πρόσφατα στοιχεία της ΔΥΠΑ (Μάης 2024) να δείχνουν ότι από τους 794.752 εγγεγραμμένους ανέργους έλαβαν επίδομα ανεργίας μόλις 81.455 άνεργοι, δηλαδή ένας στους δέκα, οργή προκαλούν οι τροχιοδεικτικές βολές της κυβέρνησης για αλλαγές στην καταβολή και στο ύψος του επιδόματος.Πρακτικά πάνω α... Περισσότερα

Τροπολογία του ΚΚΕ για αναδρομικό «ξεπάγωμα» των τριετιών και κατάργηση της ΠΥΣ του 2012

από Η Άλλη Άποψη
Τροπολογία του ΚΚΕ για αναδρομικό «ξεπάγωμα» των τριετιών και κατάργηση της ΠΥΣ του 2012

Αναδρομικό «ξεπάγωμα» των τριετιών και αναδρομική κατάργηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου του 2012 που τις είχε «παγώσει» προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή το νομοσχέδιο-έκτρωμα του υπουργείου Εργασίας και για το οποίο την Πέμπτη οι εργαζόμενοι απεργούν και διαδηλώνουν. 

Συγκεκριμένα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία για:

- Αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και του ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας.

- Αναδρομική κατάργηση της Π.Υ.Σ. (Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου) 6/28.2.2012,  η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 και κάθε διάταξης που πάγωσε την προσαύξηση  μισθού και ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας.

Ολόκληρη η τροπολογία του ΚΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας»

Θέμα: Αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και του ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας. Αναδρομική κατάργηση της Π.Υ.Σ. (Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου) 6/28.2.2012, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 και κάθε διάταξης που πάγωσε την προσαύξηση μισθού και ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την αναδρομική αναγνώριση της προσαύξησης του μισθού και ημερομισθίου λόγω προϋπηρεσίας ( αναγνώριση τριετών ) και κατάργηση των διατάξεων που την είχαν παγώσει από το 2012, με συνέπεια να έχουν μεγάλες απώλειες στις αποδοχές τους όλοι οι μισθωτοί, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει την παρακάτω τροπολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας»

ΑΡΘΡΟ

1. Καθορίζεται προσαύξηση των αποδοχών λόγω προϋπηρεσίας, σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο.

2. Ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εργασιακής σχέσης με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής (πχ. πλήρους ή μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής, ορισμένου ή αορίστου χρόνου κλ.π.), που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιαδήποτε ειδικότητα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης της εργασιακής σχέσης.

3. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

Α) Για τους υπαλλήλους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.

Β) Για τους εργατοτεχνίτες με εξαρτημένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

4. Η πιο πάνω προσαύξηση χορηγείται επί του καταβαλλόμενου μισθού και ημερομισθίου. Το ποσό της πιο πάνω προσαύξησης δεν συμψηφίζεται με την διαφορά μεταξύ καταβαλλόμενων και νόμιμων αποδοχών, σε περίπτωση που οι καταβαλλόμενες τακτικές αποδοχές είναι υπέρτερες των νόμιμων αποδοχών.

5. Η προσαύξηση των πιο πάνω παραγράφων ισχύει αναδρομικά από τις 14.2.2012.

6. Καταργείται αναδρομικά, από τότε που ίσχυσε, το άρθρο 4 της Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, η οποία επίσης καταργείται αναδρομικά.

Επίσης καταργείται από τότε που ίσχυσε, κάθε διάταξη νόμου, κανονιστικών πράξεων, συλλογικών ή ατομικών συμβάσεων εργασίας ή διαιτητικών αποφάσεων, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσας.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2023

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΑΓΚΑ ΒΙΒΗ

ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΓΕΝΗ ΣΕΜΙΝΑ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΈχει διαβαστεί 325 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

Κυκλοφόρησε το νέο (11ο) βιβλίο του Αλέκου Χατζηκώστα «Τα χειρόγραφα του θανάτου»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Με ένα κλικ στο κανάλι μας στο Yutube!

advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

Ημερολόγιο

Ποιός είναι online

Έχουμε online 510 επισκέπτες και 0 μέλη.