ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Στείλτε αυτό το άρθρο σε ένα φίλο.

Αποστολή σε φίλο