Δευτέρα, 17 Ιαν, 2022

  • Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 17/1
  • Οι…δύο στολές
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ: Οι φοιτητές έχουν ανάγκη από μέτρα προστασίας της υγείας όχι από Πανεπιστημιακή Αστυνομία
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
  • ΣΩΜΑΤΕIA ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ:OΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
  • Βέροια: Υπογραφή σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 17/11 Οι…δύο στολές2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ: Οι φοιτητές έχουν ανάγκη από μέτρα προστασίας της υγείας όχι από Πανεπιστημιακή Αστυνομία3 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 4 ΣΩΜΑΤΕIA ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ:OΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ5 Βέροια: Υπογραφή σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Η περιουσία των 10 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου διπλασιάστηκε μέσα στην πανδημία!!!

Η περιουσία των δέκα πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου έχει διπλασιαστεί από την αρχή της πανδημίας, την ώρα που τα εισοδήματα του 99% της ανθρωπότητας μειώθηκαν, σύμφωνα με έκθεση της Oxfam που δημοσιεύθηκε σήμερα. “ Η ενίσχυση των οικονομικών ανισοτήτων, των φυλετικών ανισοτήτων, των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και μεταξύ κρατ... Περισσότερα

Τροπολογίες για την άρση δυσμενών προϋποθέσεων για αποζημίωση πληγέντων λαϊκών νοικοκυριών από το «Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ»

από Η Άλλη Άποψη
Τροπολογίες για την άρση δυσμενών προϋποθέσεων για αποζημίωση πληγέντων λαϊκών νοικοκυριών από το «Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ»

Τη δυνατότητα άμεσης και πλήρους αποζημίωσης των λαϊκών νοικοκυριών, των μικρομεσαίων αγροτών και των μικροεπαγγελματιών που πλήττονται από τις φυσικές καταστροφές ζητάει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ με τις τροπολογίες που κατέθεσε στην έκθεση σχετικά με την «επανεξέταση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ)» στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) του Ευρωκοινοβουλίου.

Οι ευρωβουλευτές του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος στις τροπολογίες που κατέθεσαν αναδεικνύουν ότι ο ισχύων κανονισμός όχι μόνο αποκλείει την αποζημίωση «των ιδιωτών» δηλαδή των πληγέντων, αλλά και θέτει δυσμενείς όρους και προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του Ταμείου, απαιτώντας δυσθεώρητα όρια ζημιών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι η ίδια η Επιτροπή ομολογεί ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που το Ταμείο ενεργοποιείται με κονδύλια που κατευθύνονται στους επιχειρηματικούς ομίλους για την αποκατάσταση υποδομών, αυτό δεν γίνεται άμεσα, αφού «το ΤΑΕΕ δεν είναι μέσο ταχείας αντίδρασης και ότι η υλοποίησή του και η σχετική δημοσιονομική διαδικασία μπορεί να χρειαστούν αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθούν».

Οι τροπολογίες

«Τροπολογία 1

Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, Κώστας Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη A

A. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), το οποίο ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2012/2002 του Συμβουλίου για την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής στα κράτη -μέλη και στις υπό ένταξη χώρες σε καταστάσεις μεγάλων καταστροφών, αντιπροσωπεύει πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και την υλοποίηση μιας ενίοτε ελλιπούς προθυμίας για παροχή αμοιβαίας συνδρομής σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 2

Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, Κώστας Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

A α. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2012/2002 για "την ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ" όπως έχει τροποποιηθεί, η χρηματοδοτική βοήθεια για "ενέργειες έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης" δεν περιλαμβάνει την αποζημίωση ιδιωτών, ενώ για την κινητοποίηση του "Ταμείου" απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2, οι ζημίες να υπερβαίνουν το 0,6% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε εθνικό επίπεδο ("μείζων φυσική καταστροφή") ή το 1,5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε περιφερειακό επίπεδο ("περιφερειακή φυσική καταστροφή").

Τροπολογία 3

Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, Κώστας Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

A β. Έχοντας υπόψη ότι τα παραπάνω αποκλείουν την άμεση και πλήρη αποζημίωση λαϊκών νοικοκυριών, μικρομεσαίων αγροτών και μικροεπαγγελματιών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και που ήδη υφίστανται τις συνέπειες των αντιλαϊκών αντεργατικών μέτρων που τους επιβάλλουν ΕΕ και κυβερνήσεις προκειμένου να διασφαλίσουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Τροπολογία 4

Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, Κώστας Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Θ α (νέα)

Θ α. Σημειώνοντας ότι η Επιτροπή παραδέχεται ότι το ΤΑΕΕ δεν είναι μέσο ταχείας αντίδρασης και ότι η υλοποίησή του και η σχετική δημοσιονομική διαδικασία μπορεί να χρειαστούν αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθούν.

Τροπολογία 5

Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, Κώστας Παπαδάκης

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 12 α (νέα)

12 α. Καλεί την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών να λάβουν άμεσα νομοθετικά μέτρα για την κατάργηση των ορίων του άρθρου 2, καθώς και για την τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 2, ούτως ώστε να αρθεί ο αποκλεισμός της αποζημίωσης ιδιωτών και να ικανοποιηθεί η επείγουσα λαϊκή ανάγκη για άμεση και πλήρη αποζημίωση λαϊκών νοικοκυριών, μικρομεσαίων αγροτών και μικροεπαγγελματιών που πλήττονται από τις φυσικές καταστροφές χωρίς όρους και προϋποθέσεις».


Έχει διαβαστεί 1127 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Καθαρός
Καθαρός
Θερμοκρασία 11 °C
Άνεμος ΒΒΔ 1-2 μποφόρ

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 3 ως 11 °C
Άνεμος ΝΝΔ 0-2 μποφόρ

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία -2 ως 7 °C
Άνεμος ΒΒΔ 2-4 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 803 επισκέπτες και 1 μέλος.