Δευτέρα, 17 Ιαν, 2022

  • Οι…δύο στολές
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ: Οι φοιτητές έχουν ανάγκη από μέτρα προστασίας της υγείας όχι από Πανεπιστημιακή Αστυνομία
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
  • ΣΩΜΑΤΕIA ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ:OΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
  • Βέροια: Υπογραφή σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
  • Κ. Καλαϊτζίδης: Ανοίξαμε τους δρόμους και η Ημαθία κατέκτησε την κορυφή στις προτιμήσεις των χειμερινών επισκεπτών
Οι…δύο στολές1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ: Οι φοιτητές έχουν ανάγκη από μέτρα προστασίας της υγείας όχι από Πανεπιστημιακή Αστυνομία2 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ΣΩΜΑΤΕIA ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ:OΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ4 Βέροια: Υπογραφή σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»5 Κ. Καλαϊτζίδης: Ανοίξαμε τους δρόμους και η Ημαθία κατέκτησε την κορυφή στις προτιμήσεις των χειμερινών επισκεπτών6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Η περιουσία των 10 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου διπλασιάστηκε μέσα στην πανδημία!!!

Η περιουσία των δέκα πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου έχει διπλασιαστεί από την αρχή της πανδημίας, την ώρα που τα εισοδήματα του 99% της ανθρωπότητας μειώθηκαν, σύμφωνα με έκθεση της Oxfam που δημοσιεύθηκε σήμερα. “ Η ενίσχυση των οικονομικών ανισοτήτων, των φυλετικών ανισοτήτων, των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και μεταξύ κρατ... Περισσότερα

Πίσω από τις ανάγκες η πραγματικότητα της Εκπαίδευσης

από Η Άλλη Άποψη
Πίσω από τις ανάγκες η πραγματικότητα της Εκπαίδευσης

 

 

Παρουσιάστηκε χτες η ετήσια έκθεση του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ για την Εκπαίδευση

Υποχρηματοδότηση, ανισότητες, ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό δείχνει η ετήσια έκθεση του 2016, που δημοσιοποίησε χτες το ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ για «τα βασικά μεγέθη της Εκπαίδευσης». Μερικά από τα στοιχεία που αυτή περιλαμβάνει, είναι:

Διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι με βάση τη συνολική δαπάνη του κράτους και των νοικοκυριών, η Εκπαίδευση χρηματοδοτείται και από τις δύο πηγές χρηματοδότησης με μια αναλογία 60 - 40. Το 2014 οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για εκπαίδευση ανήλθαν στο ποσό των 9.387,4 εκατ. ευρώ (5,3% του ΑΕΠ), εκ των οποίων το 59,8% (5.614,8 εκατ. ευρώ) αφορούν στις δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση, ενώ το 40,2% (3.772,6 εκατ. ευρώ) αφορούν στις ιδιωτικές δαπάνες για εκπαίδευση. Και από αυτή την αναλογία φαίνεται ότι οι λαϊκές οικογένειες εξακολουθούν να πληρώνουν από το λεηλατημένο εισόδημά τους για ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών τους.

Το 2014, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του δημόσιου τομέα που υπηρετούσαν στα Δημοτικά Σχολεία, αντιστοιχούσαν στο 11,4% του συνόλου του προσωπικού των Δημοτικών Σχολείων, ποσοστό που αποτελεί και την υψηλότερη τιμή του συγκεκριμένου δείκτη μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη χρονιά. Αντίστοιχα, κατά φθίνουσα σειρά, τα ποσοστά των αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχέση με το σύνολο των εκπαιδευτικών στις άλλες βαθμίδες είχαν για το 2014 ως εξής: Στο Νηπιαγωγείο αναπληρωτές σε ποσοστό 11,3%, στο Γυμνάσιο 5,3%, στο Επαγγελματικό Λύκειο 4,1% και στο Γενικό Λύκειο 2,7%.

Μεταξύ άλλων προκύπτει ότι αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών, εξαιτίας της αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης και των μηδενικών νέων διορισμών. Το 2014, η υψηλότερη μέση ηλικία του διδακτικού προσωπικού καταγράφεται στο Γενικό Λύκειο (47,5 έτη) και κατά φθίνουσα σειρά μέσης τιμής ακολουθεί το Γυμνάσιο (46,3 έτη), το Επαγγελματικό Λύκειο και ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ (45,7 έτη), το Δημοτικό (42,2 έτη) και το Νηπιαγωγείο (41,4 έτη).

Η επάρκεια των υποδομών σε όλες τις επιμέρους βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταγράφεται από το ΚΑΝΕΠ ως κατώτερη των απαιτούμενων. Κατά την περίοδο που εξετάζει η έρευνα και κατά μέση τιμή επάρκειας μεταξύ των επιμέρους βαθμίδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την υψηλότερη επάρκεια υποδομών παρουσιάζουν το Γυμνάσιο (72,4%) και το Γενικό Λύκειο (70,4%), ενώ τη χαμηλότερη μέση επάρκεια καταγράφει το Επαγγελματικό Λύκειο και οι ΕΠΑΣ αρμοδιότητας ΥΠΕΘ (54,2%). Στο δείκτη επάρκειας υποδομών μιας σχολικής μονάδας, ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη: η επάρκεια αιθουσών ως προς τα τμήματα, η επάρκεια σε εργαστήρια (που αντιστοιχούν σε μαθησιακά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών κάθε βαθμίδας) και η επάρκεια σε λοιπές υποδομές (υποστηρικτικές).

Μεταξύ των ευρημάτων της μελέτης, καταγράφεται μια μικρή τάση αύξησης του δείκτη χαμηλής επίδοσης του μαθητικού πληθυσμού στα Δημοτικά Σχολεία. Μεγαλύτερη είναι η αύξηση των χαμηλών επιδόσεων των μαθητών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια), όπου καταγράφεται μια σαφής αύξηση του αντίστοιχου δείκτη, ο οποίος αυξάνει σταθερά και στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση έως και το 2009, ενώ από το 2010 κι έπειτα παρουσιάζει κάμψη. Οι Περιφερειακές Ενότητες εμφανίζονται σημαντικά διαφοροποιημένες ως προς το δείκτη χαμηλής επίδοσης του μαθητικού πληθυσμού, με παράλληλη τάση διεύρυνσης των διαφοροποιήσεων μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά την περίοδο αναφοράς 2002 - 2014.

Στη μελέτη αποτυπώνονται μια σειρά στοιχεία που δείχνουν τη διαχρονικότητα μιας σειράς προβλημάτων που ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν φιλολαϊκά, ούτε πριν από τα χρόνια της κρίσης, αφού οι προτεραιότητες των κυβερνήσεων δεν καθορίζονταν από τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια, ακόμα περισσότερο βάρος δίνεται στην «καινοτομία», την επιχειρηματικότητα, τη σύνδεση της Εκπαίδευσης με την παραγωγή, γιατί αυτές είναι οι αξιώσεις των επιχειρήσεων προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης στρατηγικής την οποία υλοποιούν οι κυβερνήσεις στην Παιδεία. Μιλώντας στη χτεσινή εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης, ο υπουργός Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου, στάθηκε μεταξύ άλλων στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση στο Λύκειο, σημειώνοντας πως πρέπει να υπάρξει «δραματική αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης», ενώ χαρακτήρισε εκτός ελέγχου προς το χειρότερο την κατάσταση στα σχολικά κτίρια. Ο υπουργός επανέλαβε την εξαγγελία για διορισμούς εκπαιδευτικών χωρίς να είναι σε θέση να πει ούτε πόσους, ούτε πώς, αλλά ούτε και το πότε. Στο χαιρετισμό της, η τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, Ν. Κεραμέως, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο «συγκεντρωτικό» εκπαιδευτικό σύστημα, τονίζοντας ότι η λογική και επιλογή της ΝΔ για την Παιδεία συνοψίζεται στο δίπτυχο «ελεύθερο σχολείο - αυτόνομο πανεπιστήμιο».

Έχει διαβαστεί 322 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 12 °C
Άνεμος ΒΒΔ 2-3 μποφόρ

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 3 ως 11 °C
Άνεμος ΝΝΔ 0-2 μποφόρ

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία -2 ως 7 °C
Άνεμος ΒΒΔ 2-4 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 767 επισκέπτες και 0 μέλη.