Παρασκευή, 30 Ιούλ, 2021

  • Στέφανος Ντούσκος: Χρυσός στο μονό σκιφ της κωπηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
  • Η ΚΟΥΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ: Συνέντευξη έδωσε η Ελληνική Πρωτοβουλία για το Νόμπελ Ειρήνης στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία «Henry Reeve»
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΕΥΑΒ για την ορθολογική χρήση του νερού
  • «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»: «Με τρίμηνες προσλήψεις και με τιμωρητικές διατάξεις δεν αντιμετωπίζεται η πανδημία»
  • Αυξάνεται εκ νέου η πίεση στο σύστημα Υγείας, αλλά προέχει η «ατομική ευθύνη»...
  • O Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, για την απευθείας αγορά οικοπέδου ως χώρο δημοτικού σχολείου:  «Δαπάνη για αγορά κτιρίου “Τσαλέρα” 0€»
Στέφανος Ντούσκος: Χρυσός στο μονό σκιφ της κωπηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο1 Η ΚΟΥΒΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ: Συνέντευξη έδωσε η Ελληνική Πρωτοβουλία για το Νόμπελ Ειρήνης στην Κουβανική Ιατρική Ταξιαρχία «Henry Reeve»2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΔΕΥΑΒ για την ορθολογική χρήση του νερού3 «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ»: «Με τρίμηνες προσλήψεις και με τιμωρητικές διατάξεις δεν αντιμετωπίζεται η πανδημία»4 Αυξάνεται εκ νέου η πίεση στο σύστημα Υγείας, αλλά προέχει η «ατομική ευθύνη»...5 O Δήμαρχος Βέροιας, κ. Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης, για την απευθείας αγορά οικοπέδου ως χώρο δημοτικού σχολείου:  «Δαπάνη για αγορά κτιρίου “Τσαλέρα” 0€»6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Υπερμνημόνιο

Υπερμνημόνιο

«Χαράς ευαγγέλια» για την κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα σήμερα με την κύρωση της σύμβασης του Ταμείου Ανάκαμψης, του υπερμνημονίου δηλαδή που έρχεται να δέσει νέες «αλυσίδες» στα εργατικά - λαϊκά στρώματα.«Η χώρα μεταμορφώνεται» λέει η ΝΔ, «πρόκειται για ιστορική τομή στην ΕΕ» συμπληρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά για τα 32 δισεκατομμύρια ... Περισσότερα

Βέροια: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εθελοντές πυροσβέστες

από Η Άλλη Άποψη

Από τον δήμο Βέροιας ανακοινώθηκαν τα εξής: "Ο Δήμαρχος Βέροιας, Βοργιαζίδης Κωνσταντίνος , απευθύνω πρόσκληση στους Δημότες μας οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4029/2011, συμμετέχοντας στον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Μακεδονίδος που εδρεύει στα Ριζώματα , να προσέλθουν από 20η Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016 στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βέροιας (Λ. Στρατού & Πλουτάρχου 43 στη Βέροια) για την υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών , ούτως ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η εκπαίδευσή τους κατά τα οριζόμενα της παρ. 1.2.3 της υπ’ αρίθμ. 3350 οικ. Φ. 702.14/27-4-2012 Απόφασης Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: οι Ελληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 55 ετών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα κατά την τελευταία του­λάχιστον τριετία και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέ­σεις:

α. Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών τουλάχιστον υπο­χρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για
υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα με το άρθρο 25
του ΠΔ 50/2001).

β. Να διαθέτουν καλή ψυχική και σωματική υγεία.

γ. Να μιλούν και να γράφουν την ελληνική γλώσσα.

δ. Να μην διώκονται και να μην έχουν καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αποτελούν κωλύματα κατάταξης για τους
συμμετέχοντες σε διαγωνισμό πρόσληψης Δοκί­μων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, όπως αυτά ορί­ζονται στον
εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό κατάταξης.

ε. Να μην ανήκουν στο μόνιμο εν ενεργεία πυροσβε­στικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και να μην έχουν
την ιδιότητα του Πυροσβέστη Πενταετούς Υ­ποχρέωσης.

στ. Αν ήταν εθελοντές κατά το παρελθόν να μην έχουν απολέσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη :

i) για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεσης υπηρεσίας ή
ii) για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων τους ή
iii) για ανάρμοστη και απρεπή διαγωγή εντός Υπηρεσίας.

Οι Εθελοντές πυροσβέστες διακρίνονται ανάλογα με τα προσόντα τους σε δύο κατηγορίες :

α. Μάχιμοι εθελοντές πυροσβέστες και

β. Οδηγοί-χειριστές πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων .Απαραίτητη προϋπόθεση για τους οδηγούς να έχουν
να έχουν άδεια Γ’ κατηγορίας και άνω.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους εθελοντές πυροσβέστες και στοχεύει στην εξοικείωσή τους με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου και τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν.

Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης έχει ελάχιστη διάρκεια εκατόν είκοσι (120) ώρες και περιλαμβάνει θεωρητική (κατ’ ελάχιστο 60 ώρες ) και πρακτική (κατ’ ελάχιστον 60 ώρες ) εκπαίδευση .

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστες υποβάλλονται σε γραπτή και πρακτική εξέταση. και στους επιτυχόντες χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης εθελοντή πυροσβέστη από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Από την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4029/11 έως και σήμερα , για όλους τους υποψήφιους Εθελοντές πυροσβέστες που διαμένουν μόνιμα στη ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέροιας και μετά από απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, η παραπάνω εκπαίδευση πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Π.Υ. Βέροιας.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ: Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ως άνω αναφερόμενου νόμου οι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, λαμβάνουν μόρια κατά τους διαγωνισμούς, για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, απολαμβάνοντας και άλλα προνόμια επίσης. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 44/16 οι εθελοντές πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή συνολική ευδόκιμη εθελοντική υπηρεσία καταλαμβάνουν το 5% των θέσεων για την εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστών και Ανθυποπυραγών με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: Οι εθελοντές πυροσβέστες υποχρεούνται να εκτελούν τρεις (3) τουλάχιστον οκτάωρες υπηρεσίες ανά μήνα στον Ε.Π.Σ. Μακεδονίδος. Δύναται να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους μέχρι δύο (2) μήνες συνεχόμενα ανά έτος , χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής τους ιδιότητας , υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτικές Υπηρεσίες για το διάστημα της απουσίας θα εκτελεστούν επιπρόσθετα εντός του τετραμήνου που ακολουθεί από την επιστροφή τους. Αυτοί ορίζονται σε Υπηρεσία Α’, Β’, ή Γ’ Φυλακής, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία τους και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και εκτελούν αυτήν σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο προσωπικό.Σε κάθε περίπτωση ,οι εθελοντές πυροσβέστες υποχρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον τριάντα έξι (36) οκτάωρες Υπηρεσίες κάθε ημερολογιακό έτοςπροκειμένου να τύχουν εφαρμογής σε αυτούς και οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4029/11".

 

Έχει διαβαστεί 245 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 26 °C
Άνεμος ΒΒΔ 2-3 μποφόρ

Παρασκευή, 30 Ιουλίου

Ζέστη
Ζέστη
Θερμοκρασία 27 ως 39 °C
Άνεμος Α 2 μποφόρ

Σάββατο, 31 Ιουλίου

Ζέστη
Ζέστη
Θερμοκρασία 25 ως 39 °C
Άνεμος ΑΒΑ 2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 324 επισκέπτες και 1 μέλος.