Παρασκευή, 28 Ιαν, 2022

 • Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Για τις σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την κακοποιητική συμπεριφορά ιατρού στο νοσοκομείο Βέροιας
 • Ηλίας Τσέχος ''Ανθολογία Ποντιακής Ποίησης  Η Δίγλωσσος''
 • Δεν αλλάζει
 • Στις 6 το απόγευμα ξεκινάει η συζήτηση της πρότασης μομφής
 • Με προβλήματα η έκδοση της έντυπης «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» (Νο 675)
 • Τάσος Μπαρτζώκας: Να επανενταχθούν οι μειονεκτικές περιοχές στην Ημαθία. Διόρθωση της αδικίας τώρα!
 Ν.Ε ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΗΜΑΘΙΑΣ: Για τις σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την κακοποιητική συμπεριφορά ιατρού στο νοσοκομείο Βέροιας1 Ηλίας Τσέχος ''Ανθολογία Ποντιακής Ποίησης  Η Δίγλωσσος'' 2 Δεν αλλάζει3 Στις 6 το απόγευμα ξεκινάει η συζήτηση της πρότασης μομφής4 Με προβλήματα η έκδοση της έντυπης «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» (Νο 675)5 Τάσος Μπαρτζώκας: Να επανενταχθούν οι μειονεκτικές περιοχές στην Ημαθία. Διόρθωση της αδικίας τώρα!6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Μάχη... επιβίωσης

Μάχη... επιβίωσης

Με τον λαό να στενάζει από την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις στην Ενέργεια και σε άλλα βασικά αγαθά, γίνεται πια καθαρό ότι καμιά ανακούφιση δεν μπορεί να υπάρξει με ψωροεπιδόματα και αυξήσεις - κοροϊδία στον κατώτερο μισθό, όπως αυτά που ανακοινώνει η κυβέρνηση και εξανεμίζονται την επόμενη κιόλας μέρα.Δίπλα στον εφιάλτη των λογαριασμώ... Περισσότερα

Και πάλι η "Γέφυρα Α/φων Κούσιου" στη συνεδρίαση του Δ.Σ Βέροιας

από Η Άλλη Άποψη
Και πάλι η "Γέφυρα Α/φων Κούσιου" στη συνεδρίαση του Δ.Σ Βέροιας

Και πάλι ως θέμα τίθεται η "Γέφυρα Α/φων Κούσιου" στη συνεδριάση του Δ.Σ Βέροιας την Δευτέρα 24/7. Τοσχετικό θέμα έχει ως τίτλο: " Έγκριση μερικής τροποποίησης του από 14.07.2016 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»,  Αναδόχου: ‘ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ’ κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 224/26.1.2017 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. και εξέταση της από 30.06.2017 ένστασης του αναδόχου. "

Στο σχετικό ειισηγητικό σημείωμα διαβάζουμε τα εξής:

Σας γνωρίζουμε ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό του Δήμου τα προηγούμενα έτη ήταν γραμμένο το έργο ‘Κατασκευή Γέφυρας Αφών’ με ανάδοχο την εταιρεία ‘ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ’. Λόγω μη δυνατότητας υπογραφής της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και αδυναμίας συνέχισης εργασιών, συντελέστηκε η διάλυση της εργολαβίας σύμφωνα με την 39843/13-7-2014 απόφαση της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας. Μετά την επιβεβαίωση της ποιοτικής κατασκευής η Υπηρεσία προχώρησε στην σύνταξη των τελικών επιμετρήσεων οι οποίες και κοινοποιήθηκαν στον ανάδοχο στις 16/2/2016.

 

Με την 342/13.06.2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βεροίας συγκροτήθηκε η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου ’Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου’. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 14/7/16, από τα μέλη της επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 342/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βεροίας με την υπ’ αριθμόν 438/2016 απόφαση του ενέκρινε το Πρωτόκολλο Π.Π. και απέρριψε την ένσταση του αναδόχου του έργου κατά του Πρωτόκολλο Π.Π. Με την 224/26.1.2017 απόφαση του ο Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. εξέδωσε σχετική απόφαση επί του Πρωτόκολλο Π.Π. μετά την από 10.11.2016 σχετική αίτηση θεραπείας αναδόχου κατά της 438/16 απόφασης του Δ.Σ.

Σύμφωνα με την 224/2017 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. έγινε εν μέρει δεκτή η αίτηση θεραπείας του αναδόχου του έργου  ως προς τα σημεία: α) Επιβολής ποινικών ρητρών και β) Ελλιπής Αιτιολόγηση Πρότασης αποζημίωσης. Η Τεχνική Υπηρεσία συμμορφούμενη με την απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. εξέδωσε ξεχωριστά την 24169/5.7.2017 απόφαση ανάκλησης των ποινικών ρητρών που είχαν επιβληθεί για παραβίαση των τμηματικών προθεσμιών έργου. Η οποιαδήποτε αναφορά ύπαρξης ποινικών ρητρών στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής αποτελεί πληροφοριακό στοιχείο που δεν συνδέεται και δεν αφορά την Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής.

 Η επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου προχώρησε στην εφαρμογή της παραπάνω απόφασης ως προς το (β) μέρος που την αφορούσε και εξέδωσε την από 15/6/2017 μερική τροποποίηση του από 14.07.2016 πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στον ανάδοχο.

Στις 30/06/2017 ο ανάδοχος κατέθεσε ένσταση κατά του από 15.06.2017 μερικώς τροποποιημένου πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής. Σχετικώς σας διαβιβάζουμε τις απόψεις της Επιτροπής προσωρινής παραλαβής  επί της από 30/6/2017 ενστάσεως της εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου», σύμφωνα με τις οποίες προτείνεται η απόρριψη της ένστασης.

Η Υπηρεσία σχετικά με τα υπόλοιπα αναφερόμενα στην ένσταση του αναδόχου, ενημερώνει ότι αυτά δεν συνδέονται με την σύνταξη του πρωτοκόλλου και τη διαδικασία της προσωρινής παραλαβής όπως αναφέρεται στο άρθρο 73 του Ν. 3669/08. Ο ανάδοχος επαναλαμβάνει τις ίδιες αιτιάσεις με τις από 2/3/2016 & 29/7/2016 παλαιότερες ενστάσεις του κατά των τελικών επιμετρήσεων και του Πρωτόκολλο Π.Π. αντίστοιχα. Η Υπηρεσία έχει ήδη διατυπώσει τις απόψεις της (σχετικές οι 101/2016 & 438/2016 αποφάσεις Δ.Σ Βεροίας με τις οποία απορρίφτηκαν οι ενστάσεις αναδόχου κατά των τελικών επιμετρήσεων και του Πρωτόκολλο Π.Π. αντίστοιχα και οι οποίες υποβάλλονται συνημμένα).Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται η απόρριψη της ένστασης στο σύνολο της.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει το μερικώς τροποποιημένο πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, να εξετάσει και να αποδεχτεί ή απορρίψει την από 30/06/2017 ένσταση της εταιρείας ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου.

Έχει διαβαστεί 356 φορές

Σχόλια

 • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 7 °C
Άνεμος ΔΝΔ 1-2 μποφόρ

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου

Κυρίως συννεφιασμένος
Κυρίως συννεφιασμένος
Θερμοκρασία 3 ως 9 °C
Άνεμος Α 0-2 μποφόρ

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου

Καταιγίδες
Καταιγίδες
Θερμοκρασία -2 ως 8 °C
Άνεμος ΒΒΔ 2-3 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 333 επισκέπτες και 0 μέλη.