Δευτέρα, 17 Ιαν, 2022

  • Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 17/1
  • Οι…δύο στολές
  • ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ: Οι φοιτητές έχουν ανάγκη από μέτρα προστασίας της υγείας όχι από Πανεπιστημιακή Αστυνομία
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
  • ΣΩΜΑΤΕIA ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ:OΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
  • Βέροια: Υπογραφή σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»
Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 17/11 Οι…δύο στολές2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΣ ΤΗΣ ΚΝΕ: Οι φοιτητές έχουν ανάγκη από μέτρα προστασίας της υγείας όχι από Πανεπιστημιακή Αστυνομία3 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 4 ΣΩΜΑΤΕIA ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΚΑ & ΟΑΕΕ ΝΑΟΥΣΑΣ:OΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ5 Βέροια: Υπογραφή σύμβασης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ»6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Η περιουσία των 10 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου διπλασιάστηκε μέσα στην πανδημία!!!

Η περιουσία των δέκα πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου έχει διπλασιαστεί από την αρχή της πανδημίας, την ώρα που τα εισοδήματα του 99% της ανθρωπότητας μειώθηκαν, σύμφωνα με έκθεση της Oxfam που δημοσιεύθηκε σήμερα. “ Η ενίσχυση των οικονομικών ανισοτήτων, των φυλετικών ανισοτήτων, των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων και μεταξύ κρατ... Περισσότερα

Προγράμματα κατάρτισης στη Νάουσα για 220 άνεργους, εργαζόμενους και άτομα με αναπηρία υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

από Η Άλλη Άποψη
Προγράμματα κατάρτισης στη Νάουσα για 220 άνεργους, εργαζόμενους και άτομα με αναπηρία υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για συνολικά 220 άνεργους, εργαζόμενους και άτομα με αναπηρία υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη Νάουσα, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Πρόκειται για τρεις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, μία ανά κατηγορία (άνεργοι, εργαζόμενοι, άτομα με αναπηρία), οι οποίες χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, μέσω του προγράμματος Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που υλοποιεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην πόλη της Νάουσας.

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας, «διαρκής στόχος μας είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, ώστε να αποκτήσει τα αναγκαία εφόδια και να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας. Μέσα από τα δεκάδες προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων που υλοποιούμε στην περιοχή μας, ωφελήθηκαν και ωφελούνται χιλιάδες άνεργοι, οι οποίοι διεκδικούν με καλύτερους όρους μια θέση εργασίας, χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι διασφαλίζουν το μέλλον τους στη δουλειά τους και διεκδικούν καλύτερη θέση και χιλιάδες άτομα με αναπηρία, τα οποία επί ίσοις όροις έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στον εργασιακό πληθυσμό. Είναι η δική μας σταθερή προσπάθεια να περιορίσουμε την ανεργία και να ενισχύσουμε τα προσόντα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι η υλοποίηση της δέσμευσής μας να μετατρέπουμε τους απρόσωπους ευρωπαϊκούς πόρους σε μετρήσιμο έργο για όλους τους συμπολίτες μας. Ειδικά για τη Νάουσα, η οποία πλήττεται από την ανεργία, τα τρία ολοκληρωμένα προγράμματα που υλοποιούμε αποτελούν ουσιαστική στήριξη για την αγορά εργασίας και την τοπική οικονομία».

Τα τρία προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, που εγκρίθηκαν και αφορούν σε δημότες της Νάουσας, είναι τα εξής:

1.Άνεργοι: Η παρέμβαση αφορά σε 90 ανέργους, οι οποίοι υποστηρίζονται για τη δημιουργία επιχειρηματικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας στον δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα. Βασικός στόχος είναι η προετοιμασία των ανέργων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ως εξής: Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (πέντε ώρες ανά άτομο), Κατάρτιση και Πρακτική (230 ώρες ανά άτομο σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα όπως καινοτόμος επιχειρηματικότητα στον τουρισμό, ίδρυση, οργάνωση και διοίκηση μικρών και πολύ μικρών τουριστικών επιχειρήσεων, στέλεχος επισιτιστικού τομέα), Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς ή τον ΕΟΠΠΕΠ και Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας (20 ώρες ανά άτομο).

2.Εργαζόμενοι: Η παρέμβαση αφορά σε 110 εργαζόμενους, που μέσω της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις εργασιακές δεξιότητές τους, να μάθουν σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές και να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, ώστε να σταθεροποιηθεί η θέση τους στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ως εξής: Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη (15 συνεδρίες ανά ωφελούμενο), Στοχευμένα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης 130 ωρών (επικοινωνία και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στον τουριστικό τομέα, εκπόνηση και διαχείριση σχεδίων εξωστρέφειας, πωλητής λιανικής) και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

3.Άτομα με αναπηρία: Η παρέμβαση αφορά σε 20 ανέργους, που είναι άτομα με αναπηρία. Σκοπός είναι η στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού με παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην κοινωνική τους ενσωμάτωση, στη μείωση της ανεργίας, την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς και στη βελτίωση του βιοτικού επίπεδου και της κοινωνικής τους θέσης, μέσω της υλοποίησης δράσεων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας. Βασικός στόχος είναι η προετοιμασία ανέργων ατόμων με αναπηρία για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Θα υλοποιηθούν δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης ως εξής: Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (22 ώρες ανά ωφελούμενο), Προγράμματα Κατάρτισης 200 ωρών ανά ωφελούμενο σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα (κοινωνικές δεξιότητες και βασικές δεξιότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας) και Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς ή τον ΕΟΠΠΕΠ σε εξειδικευμένα αντικείμενα ανάλογα με το περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσει κάθε ωφελούμενος.

 


Έχει διαβαστεί 368 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Καθαρός
Καθαρός
Θερμοκρασία 11 °C
Άνεμος ΒΒΔ 1-2 μποφόρ

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 3 ως 11 °C
Άνεμος ΝΝΔ 0-2 μποφόρ

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία -2 ως 7 °C
Άνεμος ΒΒΔ 2-4 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 823 επισκέπτες και 1 μέλος.