Κυριακή, 26 Ιούν, 2022

  • Ο Γιώργος Χιονίδης για την ολοκλήρωση της κυκλοφορίας της έντυπης «ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ»
  • Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα: Για την παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών
  • Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 26/6
  • Αποκαλυπτικό...
  • Διαδηλώσεις εναντίον της αντιδραστικής απόφασης, συλλήψεις και καταστολή
  • Το τέλος ενός μοναδικού,επίπονου και όμορφου τελικά ταξιδιού
Ο Γιώργος Χιονίδης για την ολοκλήρωση της κυκλοφορίας της έντυπης «ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ»1 Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα: Για την παγκόσμια ημέρα κατά των Ναρκωτικών2 Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 26/63 Αποκαλυπτικό...4 Διαδηλώσεις εναντίον της αντιδραστικής απόφασης, συλλήψεις και καταστολή5 Το τέλος ενός μοναδικού,επίπονου και όμορφου τελικά ταξιδιού6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Ποιοι αδειάζουν τα κρατικά ταμεία, ποιοι τα γεμίζουν και ποιοι είναι οι μπαταχτσήδες

Προχθες στις Βρυξέλλες βρέθηκαν τόσο ο Κ. Μητσοτάκης, όσο και ο Α. Τσίπρας. Ο πρώτος για να πάρει μέρος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ και ο δεύτερος για την Προπαρασκευαστική Σύνοδο των κομμάτων της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Και οι δύο στήριξαν την επέκταση της ΕΕ «προς ανατολάς», αλλά και τις κυρώσεις στη Ρωσία, αποφάσεις δηλαδή που ρ... Περισσότερα

Η πρόταση του Δήμου Βέροιας στην Περιφέρεια για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»

Τελευταία ενημέρωση από Η Άλλη Άποψη

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ Βέροιας παρουσιάστηκε από τις Γεωργιάδου και Κατσαβανίδου η πρόταση του Δήμου Βέροιας στα πλαίσια της Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στα αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πλην Θεσσαλονίκης»

Στο εισηγητικό σημείωμα αναφέρονται τα εξής:

Με την με αριθμ. πρωτ. 5698/31-08-2016 Πρόσκληση, όπως αυτή τροποποιήθηκε, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, με την με αριθμ. πρωτ. 7834/07-11-2016 Πρόσκληση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κάλεσε τους οκτώ (8) Δήμους, εκτός Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνουν αστικές περιοχές με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται ο Δήμος Βέροιας, να υποβάλουν προτάσεις «Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης».

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση είναι ένα νέο εργαλείο προγραμματισμού και χρηματοδότησης  στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020. Όπως αναφέρει η σχετική Εγκύκλιος «Σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων ως εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020» που εξέδωσε η Ειδική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού (αριθ. πρωτ. 81168/ ΕΥΣΣΑ 1796/16-07-2015):

«Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) αποτελούν εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι περιοχές αυτές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της χωρικής στρατηγικής και του σχεδίου υλοποίησης θα πρέπει να εξασφαλίζεται με τη συμπληρωματικότητα και συνεκτικότητα των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και με την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος διακυβέρνησης.

Στους στόχους της χωρικής στρατηγικής κάθε περιοχής περιλαμβάνονται η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και απασχόλησης, η με κοινωνικούς όρους βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και η διατήρηση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος με βάση την αειφόρο προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων, με αναφορά σε δύο τουλάχιστον Άξονες Προτεραιότητας και με συνδυασμό μίας ή περισσοτέρων συμπληρωματικών επενδυτικών προτεραιοτήτων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους,  ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Όπου κρίνεται απαραίτητο, δράσεις χρηματοδοτούμενες από συγκεκριμένα μέτρα των Ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ, μπορούν να συμπληρώσουν τις ΟΧΕ».

Στο Α’ Στάδιο οι οκτώ Δήμοι της Περιφέρειας με αστικές περιοχές άνω των 10.000 κατοίκων, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Βέροιας, καλούνται να καταθέσουν ένα κείμενο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ, στο εξής), που να συγκροτείται από τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία:

Μια συγκεκριμένα ορισμένη Περιοχή για την εφαρμογή της Στρατηγικής

Μια Ολοκληρωμένη Στρατηγική

Ένα μείγμα παρεμβάσεων κατάλληλο για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων (οικονομικές, κοινωνικές, δημογραφικές, περιβαλλοντικές, κλιματικής αλλαγής) από κοινού και παράγοντας συνέργειες

Ένα αντίστοιχο σύστημα διακυβέρνησης.

Η Πρόταση ΣΒΑΑ θα αξιολογηθεί, στο Α’ Στάδιο, συγκριτικά, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια:

την πληρότητα και επιλεξιμότητά της,

τη σαφήνεια ορισμού της Περιοχής Εφαρμογής (ΠεΕ) και την ένταση των οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών, περιβαλλοντικών προβλημάτων, καθώς και προβλημάτων κλιματικής αλλαγής που εντοπίζονται μέσα σε αυτή την ΠεΕ,

την αναγκαιότητα και επικαιρότητα της προτεινόμενης Στρατηγικής, την ολοκληρωμένη διάσταση και το μείγμα παρεμβάσεων που προτείνει,

την καταλληλότητα και επιλεξιμότητα των παρεμβάσεων και την ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος, και

το προτεινόμενο Σύστημα Διακυβέρνησης.

Ο διατιθέμενος Προϋπολογισμός από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι 21.829.705 ευρώ (για δράσεις ΕΤΠΑ 17.030.000 ευρώ και για δράσεις ΕΚΤ 4.799.705 ευρώ). Ο προϋπολογισμός της κάθε Πρότασης μπορεί να είναι κατά μέγιστο 7.000.000 ευρώ.

Εφόσον η Πρόταση ΣΒΑΑ αξιολογηθεί ως επιλέξιμη στο Α’ Στάδιο (ως προς την Περιοχή Εφαρμογής, την προτεινόμενη Στρατηγική και το συνοπτικό Σχέδιο Δράσης), τότε στο Β’ Στάδιο θα οριστικοποιηθεί το τελικό σχέδιο, που θα περιλαμβάνει Αναλυτικό Σχέδιο Χρηματοδότησης καθώς και Αναλυτικό και Δεσμευτικό Σύστημα Διακυβέρνησης.

Ακολουθώντας τον Οδηγό Εφαρμογής που συνοδεύει την Πρόσκληση, η Διεύθυνση Προγραμματισμού-Οργάνωσης-Πληροφορικής συνεργάστηκε με όλες τις Διευθύνσεις του Δήμου μας (εσωτερική διαβούλευση) για την συγκρότηση του Σχεδίου ΣΒΑΑ. Επίσης, συνεργάστηκε με τους τοπικούς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις και προτάσεις τους για τη ΣΒΑΑ. Επίσης, το Σχέδιο ΣΒΑΑ συζητήθηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου στις 21-10-2016.

Το Τεύχος της Πρότασης που κατατίθεται προς έγκριση αποτελείται από τα εξής κεφάλαια:

Αίτηση – Συνοπτικά Στοιχεία

Περιοχή Εφαρμογής και Σκοπιμότητα

Στόχοι και Αρχιτεκτονική της Στρατηγικής

Συνοπτικό Σχέδιο Δράσης

Σχέδιο Χρηματοδότησης

Σύστημα Διακυβέρνησης

 

Μια σύντομη περίληψη της Πρότασης ΣΒΑΑ είναι η εξής:

Η Περιοχή Εφαρμογής ορίζεται ως το τμήμα της πόλης της Βέροιας (Δημοτική Ενότητα Βέροιας) που περικλείει το εμπορικό – ιστορικό κέντρο και τη συνοικία του Προμηθέα στην αντίπερα όχθη του Τριποτάμου και περιλαμβάνει τους κηρυγμένους ιστορικούς τόπους (Μπαρμπούτα, Παναγία Δεξιά, Κυριώτισσα, Κοντογεωργάκη) της πόλης. Η Περιοχή Εφαρμογής περικλείει 1.650 στρέμματα, δηλαδή περίπου το 1/3 της συνολικής έκτασης της πόλης της Βέροιας (4.540 στρέμματα), συγκεντρώνει μόνιμο πληθυσμό 16.674 κατοίκων (απογραφή 2011) και ορίζεται από τις εξής οδούς, ξεκινώντας από το ΒΔ άκρο της: 25ης Μαρτίου – Καλής Παναγιάς – Σταδίου – Παυσανίου – Θεσσαλονίκης – Βενιζέλου – Βερμίου – Αγ. Αντωνίου – Κεντρικής – Μαλακούση – Βενιζέλου – Ελιάς – Ανοίξεως – Πιερίων – Μπουμπουλίνας – Καραϊσκάκη – Αφροδίτης – Γηροκομείου – Τσούλκα – Καπετάν Λιόλιου – Δήμητρας – Πινδάρου – Αγαμέμνονος – Καραδήμου – Φωκίωνος – Ακροπόλεως.

Τα κύρια κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής ήταν:

Στην ΠεΕ βρίσκονται οι κηρυγμένοι ιστορικοί τόποι της Βέροιας, περιοχές ιδιαίτερου πολιτισμικού χαρακτήρα, που σε συνδυασμό με την πληθώρα των μνημείων, καθιστούν την πόλη αναπτυσσόμενο τουριστικό πόλο.

Στην ΠεΕ περιλαμβάνεται το εμπορικό κέντρο της πόλης, στο πλέγμα πεζοδρόμων γύρω από την Παλιά Αγορά, που αποτελεί τον πυρήνα της τοπικής οικονομίας, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης παρουσιάζει μεγάλη κάμψη και θνησιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Στην ΠεΕ παρατηρούνται φαινόμενα έλλειψης και υποβάθμισης του πρασίνου στους ελεύθερους χώρους, τόσο στην παραποτάμια ζώνη όσο και διάχυτα σε όλη την ΠεΕ, παρά το γεγονός ότι το κλίμα και η τοπογραφία ευνοεί τη βλάστηση.

Στην ΠεΕ περιλαμβάνεται η συνοικία του Προμηθέα, που παρά την μεγάλη εγγύτητά της με το ιστορικό κέντρο, εμφανίζει προβληματική οργανική σύνδεση με αυτό.

Στην ΠεΕ υπάρχουν αυξημένα κοινωνικά προβλήματα και συγκέντρωση ευάλωτων και μειονεκτικών ομάδων, όπως διαπιστώνει κανείς από τις υφιστάμενες δράσεις και ανάγκες των φορέων που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτήν.

Στην ΠεΕ υπάρχουν ελλείψεις σε υποδομές που αφορούν την ήπια μετακίνηση και την προσβασιμότητα, ιδίως σε περιοχές γύρω από σχολεία

Τέλος, το ιστορικό κέντρο της Βέροιας ήταν περιοχή μελέτης στο πρόγραμμα URBACT.

Η Στρατηγική για την Περιοχή Εφαρμογής κινείται στο τρίπτυχο Φύση – Ιστορία – Φιλοξενία: επιδιώκει να αξιοποιήσει τους πόρους του τόπου της Βέροιας – τη φύση (τον οικολογικό πλούτο) και την ιστορία (τον μνημειακό / πολιτιστικό πλούτο) ως τα σημαντικότερά της «κεφάλαια» για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η χωρική στρατηγική για την ΠεΕ στοχεύει πρώτα από όλα στην αναστροφή της ερήμωσης των τριών ιστορικών τόπων και στην ανάδειξή τους ως το περιβάλλον που αναδεικνύει το πολυπολιτισμικό παρελθόν της πόλης, με μια επέμβαση στον χώρο που θα έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, όπως άλλωστε «οικολογική» ήταν πάντοτε η παραδοσιακή οικοδομική τεχνολογία. Η αναζωογόνηση των ιστορικών τόπων και η ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, μέσα από την τόνωση του τουρισμού και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της φιλοξενίας, καθώς και στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας, με μακροπρόθεσμη αύξηση της απασχόλησης. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει και το πρόγραμμα επιμόρφωσης στους αντίστοιχους τομείς από το Επιμελητήριο Ημαθίας, στα πλαίσια της «έξυπνης εξειδίκευσης».  Η Παλιά Αγορά – το εμπορικό κέντρο της πόλης –, σε άμεση επαφή με τους ιστορικούς τόπους, αποτελεί επίσης έναν σημαντικό οικονομικό πυρήνα όπου η παρέμβαση (δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου) θα προσφέρει υποδομές, άυλες και μη, για την αναζωογόνηση των τοπικών επιχειρήσεων. Η ενσωμάτωση του συνοικισμού του Προμηθέα στην ΠΕ επιδιώκει στην οργανική σύνδεση του συνοικισμού με το κέντρο, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των ελεύθερων χώρων του, και στην προώθηση των ήπιων μέσων μετακίνησης. Ως προς τις κοινωνικές προκλήσεις, η ΣΒΑΑ επιδιώκει την στήριξη των ευάλωτων ομάδων, μέσα από την ενίσχυση υφιστάμενων δομών και μέσα από ειδικές δράσεις προώθησης της εκπαίδευσης και της προληπτικής ιατρικής σε περιθωριοποιημένες ομάδες.

Η Στρατηγική ΒΑΑ επικεντρώνεται σε τέσσερις άξονες:

Ανάδειξη του οικοπολιτιστικού αποθέματος ως αναπτυξιακού τουριστικού πόρου για την πόλη

Βιώσιμη αστική κινητικότητα, προσβασιμότητα για όλους

Στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, προώθηση της απασχόλησης

Προστασία, υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι εξειδικεύονται σε 13 Ειδικούς Στόχους, που αντιστοιχούν στους Ειδικούς Στόχους, τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Θεματικούς Άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και σε 36 Παρεμβάσεις (έργα και δράσεις), συνολικού Προϋπολογισμού 7.808.406 ευρώ, εκ των οποίων οι δράσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση από τη ΒΑΑ είναι 6.961.390 ευρώ, ενώ οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από άλλες πηγές και από ίδιους πόρους είναι προϋπολογισμού 832.210 ευρώ.

Έχει διαβαστεί 229 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Κυρίως καθαρός
Κυρίως καθαρός
Θερμοκρασία 28 °C
Άνεμος ΒΒΔ 2-3 μποφόρ

Κυριακή, 26 Ιουνίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 21 ως 33 °C
Άνεμος ΝΝΔ 2-5 μποφόρ

Δευτέρα, 27 Ιουνίου

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 22 ως 34 °C
Άνεμος ΒΑ 2-4 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 444 επισκέπτες και 0 μέλη.