Τετάρτη, 19 Ιαν, 2022

  • ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: Συνεχίζει το κλίμα εφησυχασμού ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά
  • ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Κατέθεσε την τροπολογία για τις αυξήσεις στο ρεύμα που ευνοεί επιχειρήσεις και βιομηχανικούς ομίλους
  • Η Σελίδα Θάνατοι! Στην Ημαθία 530 από COVID
  • Επίπλαστη εικόνα με τα κρούσματα στα σχολεία
  • ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ετοιμάζει φιέστα για τους νέους υπέρογκους εξοπλισμούς
  • Αντικομμουνισμός πολλαπλών χρήσεων
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: Συνεχίζει το κλίμα εφησυχασμού ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά1 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Κατέθεσε την τροπολογία για τις αυξήσεις στο ρεύμα που ευνοεί επιχειρήσεις και βιομηχανικούς ομίλους2 Η Σελίδα Θάνατοι! Στην Ημαθία 530 από COVID3 Επίπλαστη εικόνα με τα κρούσματα στα σχολεία4 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ετοιμάζει φιέστα για τους νέους υπέρογκους εξοπλισμούς5 Αντικομμουνισμός πολλαπλών χρήσεων6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Κυβέρνηση: Προχωράει τα σχέδια για ένταση της καταστολής στα πανεπιστήμια

Με τη λέξη «ασφάλεια» να κλίνεται σε όλες τις πτώσεις, τη στιγμή που η ανασφάλεια κυριαρχεί καθώς η προστασία της υγείας των φοιτητών βρίσκεται εκτεθειμένη με ευθύνη της κυβέρνησης, έγινε, χτες, στην Κομοτηνή, η επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης των πρώτων 400 φρουρών που θα στελεχώσουν τις Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠ... Περισσότερα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Δευτέρα 11 Ιουλίου

από Η Άλλη Άποψη
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας τη Δευτέρα 11 Ιουλίου

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11-7-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

ΘΕΜΑ

1ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (10η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2016.

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη καθορισμού α) αστικών γραμμών και β) στάσεων αστικών λεωφορείων.  

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης του Δ.Βέροιας για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο», β) τεχνικού δελτίου της πράξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη α) των σχεδίων της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων: 1) «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας», 2) «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη α) σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βέροιας και Νάουσας για την διαχείριση των αδεσπότων ζώων συντροφιάς και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη α) αποδοχής πρότασης της ερευνητικής ομάδας URENIO του Α.Π.Θ., β) σύναψης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και πρότασης της ερευνητικής ομάδας URENIO του Α.Π.Θ. και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

8ο :

Επί ενστάσεως του αναδόχου κατά της τελικής επιμέτρησης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια»

ΘΕΜΑ

9ο :

Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για την μεταστέγαση σχολικών μονάδων του 1ου Γυμνασίου-«ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ» και του 2ου Γ.Ε.Λ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

10ο :

Επί εισήγησης της Δ.Ε.Π. για την μεταστέγαση σχολικών μονάδων του 16ου Δημοτικού Σχολείου και των 3ου, 15ου και 16ου Νηπιαγωγείων Βέροιας.

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη α) αποδοχής αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Βλάχων Βέροιας για τη δημιουργία μνημείου Βλάχων ηρωίδων, β) προτεινόμενης θέσης και γ) ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή κρίσης.

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»

ΘΕΜΑ

13ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 με ειδικές γνώσεις, για την παραλαβή υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ

14ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παραλαβής Υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80 με ειδικές γνώσεις, για την παραλαβή υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού.

ΘΕΜΑ

15ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια»

ΘΕΜΑ

16ο :

Ορισμός μέλους (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας».

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση πηγών Λευκόπετρας με αντλιοστάσιο Σάντας»

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου».

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Γιοτζαλίκια».

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου και διαπλάτυνση-ασφαλτόστρωση οδού Ρωμανίας και καθέτων οδών περιοχής Γιοτζαλίκια»

ΘΕΜΑ

22ο :

Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων για την Κυπριακή Τραγωδία

ΘΕΜΑ

23ο :

Έγκριση ή μη αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Κ.Θεοδωρίδη από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Κ.Τσιαμπά από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας και σύνταξης νέων χρηματικών καταλόγων.

ΘΕΜΑ

26ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Γ.Χαρωνιτάκη από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης επιστημονικής διημερίδας με την Δ/νση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας-Παράρτημα Βέροιας και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης

 

                                                                                  Ο  ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

 

 

                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ

 

Έχει διαβαστεί 218 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 3 °C
Άνεμος Β 1-2 μποφόρ

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 1 ως 7 °C
Άνεμος Α 1-3 μποφόρ

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 4 ως 10 °C
Άνεμος Ν 1-3 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 289 επισκέπτες και 1 μέλος.