Κυριακή, 09 Μάι, 2021

  • Μήνυμα της Φρόσως Καρασαρλίδου για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και φασισμού
  •  Μήνυμα Δημάρχου Η.Π. Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα για την 199η Επέτειο του Ολοκαυτώματος
  • Με Παιώνιες Δυνάμεις στην Κράστα, και το SOS Βέρμιο, 8/5/2021
  • Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας για τη Γιορτή της Μητέρας
  • Για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων στις 10 Μαΐου
  • Δήλωση Άγγελου Τόλκα για την επέτειο του Ολοκαυτώματος της Νάουσας
Μήνυμα της Φρόσως Καρασαρλίδου για την επέτειο της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και φασισμού1  Μήνυμα Δημάρχου Η.Π. Νάουσας Νικόλα Καρανικόλα για την 199η Επέτειο του Ολοκαυτώματος2 Με Παιώνιες Δυνάμεις στην Κράστα, και το SOS Βέρμιο, 8/5/20213 Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας για τη Γιορτή της Μητέρας4 Για την επανέναρξη λειτουργίας των σχολείων στις 10 Μαΐου5 Δήλωση Άγγελου Τόλκα για την επέτειο του Ολοκαυτώματος της Νάουσας6

Το Σχόλιο της Ημέρας

76 χρόνια μετά...

76 χρόνια μετά...

76 χρόνια τώρα, η 9η Μάη 1945 έχει καταγραφεί στην ιστορία ως ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών. Είναι η μέρα που ο φασιστικός άξονας Γερμανίας - Ιταλίας - Ιαπωνίας ηττήθηκε και ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος έληξε με την άνευ όρων παράδοση της ναζιστικής Γερμανίας. Ήταν ο πιο αιματηρός πόλεμος που γνώρισε η ανθρωπότητα, με 50 εκατο... Περισσότερα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 24/7 το Δ.Σ Βέροιας

από Η Άλλη Άποψη
Συνεδριάζει την Δευτέρα 24/7 το Δ.Σ Βέροιας

Συνεδριάζει την δευτέρα 24/7 στις 6 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών-Ομάδων Παραγωγών, Α.Σ. Βέροιας VENUS GROWERS και Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ.  β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

ΘΕΜΑ

2ο :

Έγκριση ή μη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων για την ενέργεια και το κλίμα και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

7ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (11η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 132/2017 απόφασης του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π&Π.Α.» επί του Απολογισμού του, οικονομικού έτους 2016.

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 141/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφασης Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Βέροιας, περί αναμόρφωσης του κοινωνικού τιμολογίου

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 576/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 337/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών, θητείας & συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ

12ο :

Επί ενστάσεως του εκπτώτου αναδόχου του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου» κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής και έγκριση ή μη μερικής τροποποίησης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτιρίου των παλαιών σφαγείων Βέροιας στο Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» Δ.Βέροιας, β) μερικής τροποποίησης των υπ’ αριθ. 604, 761/2011 και 503/2016 αποφάσεων του Δ.Σ. και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου Βέροιας

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2017.

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ

17ο :

Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας».

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη επικαιροποιημένης μελέτης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού Κυψέλης»

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη α) αντικατάστασης δημοτικού συμβούλου και β) ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κλωβών στο ενδιαίτημα (καταφύγιο) αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ

22ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε. Βέροιας».

ΘΕΜΑ

23ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Ελιάς»

ΘΕΜΑ

24ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Γέφυρας Αφών Κούσιου»

ΘΕΜΑ

25ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση 1ου Φιλίππειου Γυμνασίου & 2ου ΓΕΛ Βέροιας στο Ο.Τ. 631 στην περιοχή Γιοτζαλίκια Βέροιας».

ΘΕΜΑ

26ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας»

ΘΕΜΑ

27ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Δοβρά»

ΘΕΜΑ

28ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων»

ΘΕΜΑ

29ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».

ΘΕΜΑ

30ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Δοβρά».

ΘΕΜΑ

31ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικινδύνων καταστάσεων»

ΘΕΜΑ

32ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κάδων απορριμμάτων Δ.Ε. Δοβρά».

ΘΕΜΑ

33ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχοφωτισμού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Βέροιας

ΘΕΜΑ

34ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχοφωτισμού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου

ΘΕΜΑ

35ο :

Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων.

ΘΕΜΑ

36ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού του Σ.Γουλτίδη από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

37ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντος ποσού της εταιρίας «VENTURES Α.Ε.» από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας

ΘΕΜΑ

38ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΑΙΟΛΟΣ Ε.Π.Ε. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ

39ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ LEASING» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ

40ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Θ.Σκανδάλη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου

ΘΕΜΑ

41ο :

Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.

ΘΕΜΑ

42ο :

Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Τσακαλίδη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.

ΘΕΜΑ

43ο :

Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης του 2ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δ.Βέροιας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.

ΘΕΜΑ

44ο :

Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) δαπάνης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) ψήφισης της πίστωσης

ΘΕΜΑ

45ο :

Έγκριση ή μη καταρχήν συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας της Γ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΘΕΜΑ

46ο :

Επί αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ

47ο :

Επί αιτήματος της Κ.Ν.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.

ΘΕΜΑ

48ο :

Επί αιτήματος της θεατρικής ομάδας «coo-action» για την παραχώρηση της χρήσης του περιβάλλοντος χώρου της Εβραϊκής Συναγωγής.

Έχει διαβαστεί 261 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

Η ταβέρνα "Πλάτανος" τώρα κοντά σας και με Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 14 °C
Άνεμος Ν 2 μποφόρ

Κυριακή, 09 Μαϊου

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 10 ως 21 °C
Άνεμος ΑΝΑ 2 μποφόρ

Δευτέρα, 10 Μαϊου

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 10 ως 22 °C
Άνεμος Α 2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 863 επισκέπτες και 0 μέλη.