Κυριακή, 23 Φεβ, 2020

  • Σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου «γεννήθηκε» το βιβλίο
  • Εκδήλωση για τα 77 χρόνια της ΕΠΟΝ στη Βέροια
  • Η βιβλιοπαραγωγή το 2019
  • Κυκλοφόρησε "Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ" (Νο 589)
  • Μία όμορφη ατμόσφαιρα!
  • «Η Γερμανία έχει τεράστιο ναζιστικό πρόβλημα»
Σαν σήμερα 23 Φεβρουαρίου «γεννήθηκε» το βιβλίο1 Εκδήλωση για τα 77 χρόνια της ΕΠΟΝ στη Βέροια2 Η βιβλιοπαραγωγή το 20193 Κυκλοφόρησε "Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ" (Νο 589)4 Μία όμορφη ατμόσφαιρα!5 «Η Γερμανία έχει τεράστιο ναζιστικό πρόβλημα»6

Το Σχόλιο της Ημέρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

print
email
από Η Άλλη Άποψη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΜΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Την Παρασκευή έφτασε στα σχολεία της Ημαθίας η κατανομή των όμορων σχολείων σε ομάδες, σύμφωνα με το Ν4547, άρθρο 48. Δεν πρόκειται για ομάδες σχολείων για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών αλλά για ομάδες εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα σε όμορα σχολεία ή διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ακολουθεί το συγκεκριμένο άρθρο: “Ομάδες εκπαιδευτικών και ομάδες σχολείων 1. Συνιστώνται στις σχολικές μονάδες ομάδες εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Στις συνεδριάσεις κάθε ομάδας οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού, καθώς και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου. Οι ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστηματικά με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των αντίστοιχων κλάδων. 2. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης ορίζουν ομάδες όμορων σχολείων, με ελάχιστο αριθμό σχολικών μονάδων τις πέντε (5) και μέγιστο τις δέκα (10). Κάθε σχολική μονάδα εκπροσωπείται στην ομάδα σχολείων από τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή ή, όπου δεν προβλέπεται υποδιευθυντής, από έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος επιλέγεται από το σύλλογο διδασκόντων. Τα ολιγοθέσια σχολεία εκπροσωπούνται στην ομάδα σχολείων μόνο από τον προϊστάμενό τους. Οι σύλλογοι διδασκόντων των ομάδων σχολείων βρίσκονται σε συνεχή ενημέρωση μεταξύ τους σχετικά με επιμορφωτικές πρωτοβουλίες, δράσεις και συμμετοχή σε ποικίλα παιδαγωγικά προγράμματα με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κοινή εμπλοκή των εκπαιδευτικών τους κοινοτήτων. Οι εκπρόσωποι των σχολικών ομάδων της συνεργαζόμενης ομάδας σχολείων πραγματοποιούν τρεις (3) τουλάχιστον συσκέψεις στη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις οποίες ανταλλάσσουν ιδέες, προτάσεις και προβληματισμούς γύρω από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων για την επίλυση παιδαγωγικών ζητημάτων, με επίκεντρο τη διαδικασία του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου ως εξής: α) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού και περιγραφής των επιδιωκόμενων στόχων του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας, τους οποίους θέτει κάθε σύλλογος διδασκόντων για το σχολικό έτος, ώστε να δημιουργηθεί γόνιμος διάλογος για τις προτεραιότητες, τις ιεραρχήσεις, τα κοινά πεδία επιδιώξεων και τους εντοπισμούς συμπτώσεων ή διαφοροποιήσεων, β) στο μέσο της σχολικής χρονιάς, με σκοπό την αποτίμηση της πορείας υλοποίησης των στόχων του προγραμματισμού και την ανταλλαγή σχετικών απόψεων, γ) στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ύστερα από την ολοκλήρωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής μονάδας και την αποστολή της σχετικής έκθεσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Βέροια 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 425 
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία των ομάδων εκπαιδευτικών και των ομάδων σχολείων και την εφαρμογή του παρόντος.”

Δεν μπορούμε παρά να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: 1. Επίκεντρο του άρθρου 48 είναι η καθολική εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης: Στοχοθεσία (προγραμματισμός) - Αποτίμηση - Τελική Έκθεση. Το υπουργείο προσπαθεί να δημιουργήσει μικρότερες ομάδες εκπαιδευτικών που θα υλοποιήσουν την αυτοαξιολόγηση και θα συμπαρασύρουν έτσι και συλλόγους διδασκόντων. 2. Προβάλλεται ένα σύστημα σύγκρισης και ανταγωνισμού ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς διαφορετικών σχολείων, που αφορά στην περισσότερο ή λιγότερο “επιτυχή” συνεργασία και αποδοτικότητα του έργου που επιτεύχθηκε στις ομάδες αυτές. 3. Το ΠΕΚΕΣ, αξιοποιεί όλες τις εκθέσεις των ομάδων όπως και τις εκθέσεις από άλλες σχετικές συνεδριάσεις, θα κάνει την δική του έκθεση στο ΙΕΠ, το οποίο με την σειρά του θα 2,22συντ2,22άξει την δική του έκθεση προς τον υπουργό (άρθρο 47, Ν4547), ο οποίος φυσικά δεν δεσμεύεται από αυτήν. Ουσιαστικά, λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι τι θα συζητηθεί σε αυτές τις ομάδες, αλλά αν η όποια συζήτηση θα επιφέρει κάποια θετική εξέλιξη για τα σχολεία, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη και οι πλέον δύσπιστοι έχουν καταλάβει πως οι κάθε είδους αποφάσεις για την εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια λαμβάνονται με κριτήρια που μόνο εκπαιδευτικά δεν είναι, αλλά αντίθετα είναι κριτήρια λογιστικά, και κριτήρια έλεγχου της εκπαίδευσης για τη χειραγώγηση των άμεσα εμπλεκομένων. Επομένως, οι συνεδριάσεις αυτές δημιουργούν μια επίφαση συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων (επομένως και μια a priori αποδοχή τους), ενώ στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. 4. Το ότι η διαδικασία δεν προσφέρει τίποτε στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία φαίνεται από το γεγονός πως - στην προσπάθεια να εφαρμοστεί ο νόμος και να δημιουργηθούν ομάδες τουλάχιστον 5 σχολείων - ομαδοποιούνται γυμνάσια με λύκεια, μουσικά σχολεία με εσπερινά, ΕΠΑΛ μόνο με ΓΕΛ και γυμνάσια κ.ο.κ. Κάτι που σημαίνει πως κάποιες ειδικότητες εκπαιδευτικών δεν θα βρουν αντίστοιχη ειδικότητα από άλλο σχολείο στην ομάδα τους, ενώ αυτές που υπάρχουν σε όλα τα σχολεία της ομάδας δεν θα έχουν και πολλά να πουν, μιας και η διδασκαλία του μαθήματος είναι εντελώς διαφοροποιημένη μεταξύ των διαφορετικών σχολείων (Γυμνάσιο – Λύκειο). 5. Τι αλήθεια είναι αυτό το “σχετικό θέμα” που με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα καθοριστεί; Μα προφανώς αυτό το αυτονόητο που δεν αναφέρεται στο άρθρο: Ο χρόνος πραγματοποίησης των συνεδριάσεων. Θα είναι εντός του εργασιακού ωραρίου και πιθανά για κάποιους και εντός του διδακτικού; Δηλαδή θα ανακοινώνεται π.χ. ένα δίωρο για την συνεδρίαση των μαθηματικών μιας ομάδας σχολείων ανεξάρτητα αν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς έχουν μάθημα αυτές τις ώρες; Ας το πουν. Γιατί θα πρέπει μια τόση απλή διατύπωση να αποφασιστεί αργότερα από τον υπουργό; Θα είναι εντός του εργασιακού αλλά εκτός του διδακτικού ωραρίου; Είναι κάτι προφανώς ανέφικτο. Γιατί είναι αδύνατον πραγματοποιηθούν οι συνεδριάσεις των ομάδων εντός του εργασιακού ωραρίου αφού θα πρέπει σε όλα τα σχολεία της ομάδας να έχουν κενά τις ίδιες ώρες οι εκπαιδευτικοί ίδιας ειδικότητας. Η ίδια η κατανομή στην Ημαθία το ομολογεί. Γιατί ποια κοινή ώρα εντός του εργασιακού τους ωραρίου θα βρουν οι εκπαιδευτικοί της 4ης ομάδας της Βέροιας τόσο των πρωινών σχολείων όσο και των εσπερινών; Που θα συνεδριάσουν π.χ. οι εκπαιδευτικοί της 1ης ομάδας Βέροιας ώστε να μην χαθούν ώρες στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών, μιας και σ’ αυτή την ομάδα εντάσσονται σχολεία της Βέροιας, αλλά και η Βεργίνα και τα Ριζώματα; Ας μην ξεχνούμε πως με τα τελευταία νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτές οι μοναδικές συνεδριάσεις που θα πρέπει να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί. Πως θα μπορεί να διαμορφωθεί ένα σχολικό πρόγραμμα για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν όλες αυτές εκτός του διδακτικού αλλά εντός του εργασιακού ωραρίου; 
Μπορεί ο υπουργός να αναγκάστηκε να υποχωρήσει στο υποχρεωτικό 30ωρο όμως δεν το ξέχασε. Κι όχι μόνο δεν το ξέχασε (πως μπορούσε άλλωστε αφού το έχει υποσχεθεί στον ΟΟΣΑ) αλλά όπως και οι προηγούμενοι του επιχειρεί να αυξήσει και την εργασία των εκπαιδευτικών πέραν του 7ωρου.

Δεν θα μείνουμε άλλο αδρανείς:  Κανένας συνάδελφος να μην δεχθεί τη συμμετοχή του σε εκτός εργασιακού ωραρίου συνεδριάσεις.  Η ΟΛΜΕ να πάρει άμεσα απόφαση στήριξης απεργίας – αποχής από διαδικασίες αυτοξιολόγησης – αξιολόγησης, που αναφέρονται στον Ν 4547/18

Έχει διαβαστεί 153 φορές

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Από την εκδήλωση της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" στο Foyer στη Βέροια(27/12/19)

 

Οι ερωτήσεις της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" προς την Έφη Αχτσιόγλου

 

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Τα Πιο Δημοφιλή

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Περιοδικά σύννεφα
Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία 12 °C
Άνεμος ΝΝΑ 0-1 μποφόρ

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 4 ως 13 °C
Άνεμος ΒΒΑ 1-2 μποφόρ

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 4 ως 19 °C
Άνεμος ΒΒΔ 2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 116 επισκέπτες και 0 μέλη.

Αρχική σελίδα για κινητά