Παρασκευή, 24 Σεπ, 2021

  • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ»: Συμπαράσταση στους εργαζόμενους του «Βαρβαρέσου»
  • Ο οργανωμένος μαζικός αγώνας έδειξε τη δύναμή του!
  • Μ.Α.μ.Α: Γνωρίζουμε την πόλη μας περπατώντας.
  • Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 24/9
  • Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί ιδιαιτέρως όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
  • Τάσος Μπαρτζώκας για τη συνάντηση με το ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας: Κανένας αθέατος από την Πολιτεία!
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ»: Συμπαράσταση στους εργαζόμενους του «Βαρβαρέσου»1 Ο οργανωμένος μαζικός αγώνας έδειξε τη δύναμή του!2 Μ.Α.μ.Α: Γνωρίζουμε την πόλη μας περπατώντας.3 Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 24/94 Ο Δήμος Βέροιας ευχαριστεί ιδιαιτέρως όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας5 Τάσος Μπαρτζώκας για τη συνάντηση με το ΓΓ Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας: Κανένας αθέατος από την Πολιτεία!6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Συνθήκες φτώχειας για εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά

Τις συνθήκες απόλυτης φτώχειας για εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά επιβεβαιώνουν και στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, με βάση τα οποία προχώρησε σε οριακές αλλαγές των προηγούμενων εκτιμήσεών της σχετικά με το «εισόδημα και συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών» έτους 2020, που αφορά τα εισοδήματα των νοικοκυριών για το έτος 201... Περισσότερα

Δήμος Βέροιας:Υλοποίηση προγράμματος συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης

από Η Άλλη Άποψη
Δήμος Βέροιας:Υλοποίηση προγράμματος συλλογής βιοαποβλήτων και  οικιακής κομποστοποίησης

Η Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας του Δήμου Βέροιας, πρόκειται να προχωρήσει στην υλοποίηση προγράμματος α) συλλογής βιοαποβλήτων και β) οικιακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές), παραχωρώντας προς χρήση χωρίς αντάλλαγμα, κάδους ανάλογα με την περίπτωση σε κατοικίες του Δήμου Βέροιας.

Το πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την εκτροπή από την αποκομιδή και ταφή σημαντικών ποσοτήτων βιοαποβλήτων, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισής Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το Αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Βέροιας.

Οι αιτούντες για παραχώρηση του κάδου συλλογής βιοαποβλήτων θα πρέπει :

Να είναι ιδιοκτήτες της οικίας ή να έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη της οικίας γι’ αυτό το σκοπό.

Να είναι νόμιμοι ενοικιαστές κατοικίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους από την αίτηση τους.

Να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι συγκροτημάτων κατοικιών / πολυκατοικιών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να συναινούν γι’ αυτό το σκοπό, όλοι οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος.

Η χρήση του κάδου θα είναι αποκλειστικά για το σκοπό της συλλογής βιοαποβλήτων.

Οι κάδοι δεν θα μεταφέρονται σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που δηλώθηκε, χωρίς τη συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

Οι αιτούντες για παραχώρηση του κάδου οικιακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές) θα πρέπει :

Να είναι ιδιοκτήτες της οικίας ή να έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ιδιοκτήτη της οικίας γι’ αυτό το σκοπό.

Να είναι νόμιμοι ενοικιαστές κατοικίας, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους από την αίτηση τους.

Να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι συγκροτημάτων κατοικιών / πολυκατοικιών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να συναινούν γι’ αυτό το σκοπό, όλοι οι ιδιοκτήτες του συγκροτήματος

Η κατοικία θα πρέπει να διαθέτει ικανοποιητικό ελεύθερο αύλειο χώρο, εμβαδού τουλάχιστον μεγαλύτερο από περίπου 50 m2 και να διαθέτει χώμα ώστε να γίνει η έδραση του κάδου απευθείας στο χώμα.

Η χρήση του κάδου (κομποστοποιητή) θα είναι αποκλειστικά για το σκοπό της οικιακής κομποστοποίησης.

Οι κομποστοποιητές δεν θα μεταφέρονται σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που δηλώθηκε, χωρίς τη συναίνεση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για τη διάθεση των κομποστοποιητών θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου του χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα να παρέχουν στοιχεία λειτουργίας του κομποστοποιητή (κυρίως ποσοτικά στοιχεία, είδος βιοαποβλήτων κλπ), όπως αυτά θα οριστούν από το Τμήμα Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλικών εφόσον συντρέχουν λόγοι.

 

Ο Δήμος Βέροιας θα παρέχει οδηγίες και εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους για την ορθή χρήση των κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές).

 

Το χρονικό διάστημα της παραχώρησης των κάδων συλλογής βιοαποβλήτων και οικιακής κομποστοποίησης (κομποστοποιητές) για χρήση θα είναι επ’ αόριστο, με δυνατότητα επιστροφής ανά πάσα χρονική στιγμή στο Δήμο, εφόσον αυτό επιδιώκεται από τον ενδιαφερόμενο, ή την απομάκρυνση τους από την ίδια την υπηρεσία Καθαριότητας – Ανακυκλώσιμων Υλικών εφόσον συντρέχουν λόγοι.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Βέροιας, έως τη Δευτέρα 04 Μαρτίου 2019, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολ. Προστασίας (Μητροπόλεως 55, 4ος όροφος, Τ.Κ. 59132, Βέροια). Τηλέφωνα επικοινωνίας 2331350637 Γκαράνη Βούλα, 2331350509 Καραγαβριηλίδης Σίμος.

Οι αιτήσεις θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας. Επίσης, θα τηρείται λίστα επιλαχόντων, που θα εξετάζονται εάν υπάρχει διαθέσιμος κάδος από επιστροφή.

Οι επιλεγέντες για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα ειδοποιηθούν αρμοδίως για την ημερομηνία υπογραφής Ιδιωτικού Συμφωνητικού και την παραλαβή του κάδου.

Η μεταφορά του κάδου στον ενδιαφερόμενο θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης.

Διευκρινίζεται πως το παραγόμενο κομπόστ θα είναι για προσωπική χρήση του ενδιαφερόμενου και δε θα αποκομίζεται από την υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου.

«Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε το σήμερα καλύτερο…..»

 

Ο Αντιδήμαρχός

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας

Παπαδόπουλός Βασίλειος

Έχει διαβαστεί 129 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Καθαρός
Καθαρός
Θερμοκρασία 21 °C
Άνεμος ΝΔ 1-2 μποφόρ

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 15 ως 25 °C
Άνεμος ΑΝΑ 1-2 μποφόρ

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 16 ως 29 °C
Άνεμος ΝΑ 1-2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 331 επισκέπτες και 1 μέλος.