Τρίτη, 17 Σεπ, 2019

  • ΕΛΜΕ Ημαθίας: Για τα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ
  • Για τα προβλήματα στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Αγία Βαρβάρα
  • Ομαδική έκθεση του τμήματος ζωγραφικής ενηλίκων / εφήβων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας
  • Για τα αδέσποτα στον Δήμο Βέροιας
  • Προτροπές από τον Θ. Σιδηρόπουλο
  • Ανεβαίνει η ένταση και οι τιμές του πετρελαίου...
ΕΛΜΕ Ημαθίας: Για τα ολιγομελή τμήματα των ΕΠΑΛ1 Για τα προβλήματα στη Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στην Αγία Βαρβάρα2 Ομαδική έκθεση του τμήματος ζωγραφικής ενηλίκων / εφήβων της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας3 Για τα αδέσποτα στον Δήμο Βέροιας4 Προτροπές από τον Θ. Σιδηρόπουλο5 Ανεβαίνει η ένταση και οι τιμές του πετρελαίου...6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Συνεδριάζει στις 17/12 το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

print
email
από Η Άλλη Άποψη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Βέροιας την Τετάρτη 17/12 στις 6μ.μ με 50 θέματα στην ημερήσια διάταξης:

ΘΕΜΑ

1ο :

Έγκριση ή μη αναμόρφωσης (15η) Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.

ΘΕΜΑ

2ο :

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την ανάκληση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης-δέσμευσης έτους 2014 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού σύμφωνα με την έκθεση Εσόδων-Εξόδων Γ΄Τριμήνου 2014

ΘΕΜΑ

3ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης και επικαιροποίησης των υπ’ αριθ. 274 και 407/2009 αποφάσεων του Δ.Σ., για την στάθμευση αστικών λεωφορείων στην οδό Τρεμπεσίνας

ΘΕΜΑ

4ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 79/2014 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας» επί του προϋπολογισμού, του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

5ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 22/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δ. Βέροιας», επί του προϋπολογισμού, του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης και του ετησίου προγράμματος δράσης, έτους 2015.

ΘΕΜΑ

6ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 326/2014 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2015. 

ΘΕΜΑ

7ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 327/2014 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015. 

ΘΕΜΑ

8ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 37/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  έτους 2015.

ΘΕΜΑ

9ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 163/2014 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, περί τροποποίησης της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΒ.

ΘΕΜΑ

10ο :

Έγκριση ή μη συνέχισης ενεργειών για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γέφυρας αφών Κούσιου»

ΘΕΜΑ

11ο :

Έγκριση ή μη α)ανάθεσης της προμήθειας ειδών τροφίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, β) έγκρισης πρακτικού, γ) απευθείας ανάθεσης ειδών οπωροπωλείου και αρτοποιείου για την κάλυψη αναγκών των Νομικών Προσώπων του Δ.Βέροιας.

ΘΕΜΑ

12ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 25/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δ. Βέροιας», περί αποζημίωσης του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της επιχείρησης.

ΘΕΜΑ

13ο :

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 75/2014 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας, περί αποζημίωσης του Προέδρου του Δ/κού Συμβουλίου της επιχείρησης.

ΘΕΜΑ

14ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 332/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» περί αποζημίωσης του Αντιπροέδρου του Δ/κού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ

15ο :

Έγκριση ή μη της αριθ. 353/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού και του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, έτους 2014.

ΘΕΜΑ

16ο :

Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στη Βέροια».

ΘΕΜΑ

17ο :

Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας, για να συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή των περιπτώσεων που προβλέπει ο Ν.3584/2007.

ΘΕΜΑ

18ο :

Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της εργασίας «Μεταφορά απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ όμορου Δήμου», β) παράτασης της σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και της εταιρίας «ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.» και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης.

ΘΕΜΑ

19ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 420/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης «Διάθεση σύμμικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δ. Βέροιας για το έτος 2015», β) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Φο.Δ.Σ.Α. και ΔΙΑΔΥΜΑ, γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και δ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ

20ο :

Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Γ.Τσάπλια

ΘΕΜΑ

21ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς, σύμφωνα με το αρ. 45 του Ν.4257/2014.

ΘΕΜΑ

22ο :

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ

23ο :

Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βάσης αγάλματος».

ΘΕΜΑ

24ο :

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 393/2012 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για διάθεση προσωπικού, β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΘΕΜΑ

25ο :

Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 188 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Άμμου

ΘΕΜΑ

26ο :

Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την περιβαλλοντική αδειοδότηση κατασκευής και λειτουργίας σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΑΡΙΑ Χ» και κωδικό αριθμό «1403811» της εταιρίας με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ

27ο :

Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου και συγκρότηση της επιτροπής για τη χορήγηση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

ΘΕΜΑ

28ο :

Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Θ.Τσιάνο

ΘΕΜΑ

29ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «EURO ΑΓΟΡΑ-ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΠΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» από χρηματικούς καταλόγους του Δ. Βέροιας.

ΘΕΜΑ

30ο :

Έγκριση ή μη α) καταβολής των εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου και β) δαπάνης και διάθεσης της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ

31ο :

Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη οικογένεια.

ΘΕΜΑ

32ο :

Ορισμός υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και του αναπληρωτή του, ως εκπρόσωπος-διαχειριστής e-banking.

ΘΕΜΑ

33ο :

Κατανομή ποσού για την αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων.

ΘΕΜΑ

34ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης αστικού τοπίου στην Βέροια».

ΘΕΜΑ

35ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».

ΘΕΜΑ

36ο :

Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών πόλης».

ΘΕΜΑ

37ο :

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση εξωτερικών μονάδων κλιματισμού στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου Βέροιας»

ΘΕΜΑ

38ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων»

ΘΕΜΑ

39ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».

ΘΕΜΑ

40ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου».

ΘΕΜΑ

41ο :

Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Αποκατάσταση οδού Συκιά-Παλατίτσια»

ΘΕΜΑ

42ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Γ.Βρανά.

ΘΕΜΑ

43ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  της Α.Αγγελίνα.

ΘΕΜΑ

44ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Κ.Παρμάκα.

ΘΕΜΑ

45ο :

Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  του Ι.Γιαννακίδη.

ΘΕΜΑ

46ο :

Επί αιτήματος του Ν.Π.  με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας», για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου για τη διοργάνωση της Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και Πρόληψης με το Ε.Κ.Α.Β.

ΘΕΜΑ

47ο :

Επί αιτήματος της Εθελοντικής Ομάδας Θηλασμού και Μητρότητας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στον πεζόδρομο της οδού Ιπποκράτους.

ΘΕΜΑ

48ο :

Επί αιτήματος του ραδιοφωνικού σταθμού «ΡΑΔΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου στον πεζόδρομο της οδού Ιπποκράτους.

ΘΕΜΑ

49ο :

Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα και γ)ψήφιση της πίστωσης.

ΘΕΜΑ

50ο :

Έγκριση ή μη α)έκτακτης μετακίνησης, β)εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου στην Αθήνα και γ)ψήφιση της πίστωσης.

 

Έχει διαβαστεί 227 φορές

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Τα Πιο Δημοφιλή

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 26 °C
Άνεμος ΒΔ 1 μποφόρ

Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου

Λιακάδα
Λιακάδα
Θερμοκρασία 16 ως 33 °C
Άνεμος ΒΑ 1-2 μποφόρ

Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 15 ως 32 °C
Άνεμος ΒΑ 1-2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 291 επισκέπτες και 0 μέλη.

Αρχική σελίδα για κινητά