Τρίτη, 26 Οκτ, 2021

  •  ΚΚΕ: Ο θάνατος του νεαρού Ρομά φέρνει στο προσκήνιο την αστυνομική βία και αυθαιρεσία
  • Ενός λε­πτού σιγή για τους νε­κρούς της ερ­γα­τι­κής τάξης
  • Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 26/10
  • Παρουσίαση βιβλίου της Νόρας Πυλόρωφ στη Βέροια
  • Διακοπή νερού στη Βέροια
  • Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940
 ΚΚΕ: Ο θάνατος του νεαρού Ρομά φέρνει στο προσκήνιο την αστυνομική βία και αυθαιρεσία1 Ενός λε­πτού σιγή για τους νε­κρούς της ερ­γα­τι­κής τάξης2 Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 26/103 Παρουσίαση βιβλίου της Νόρας Πυλόρωφ στη Βέροια4 Διακοπή νερού στη Βέροια5 Μήνυμα Δημάρχου Βέροιας για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 19406

Το Σχόλιο της Ημέρας

Για τα μάτια των νέων

Μια παράσταση, με «ειδικό προσκεκλημένο» τη νέα γενιά, δίνουν σε «κόντρα ρόλους» η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ, επιδιδόμενοι σε μια πλειοδοσία υποσχέσεων για δήθεν «μέτρα στήριξης», «ευκαιρίες» και επιδόματα. Αντιμετωπίζουν τη νεολαία σαν εκλογική λεία στο σαφάρι της κυβερνητικής εναλλαγής, προσπαθούν να εγκλωβίσουν και να ενσωματώσουν τη δίκαιη α... Περισσότερα

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (1933 – 1934)

από Η Άλλη Άποψη
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ»  (1933 – 1934)

Μελέτη του Στέργιου Σ. Αποστόλου ιστορικού ερευνητή-συγγραφέα

(Δημοσιεύτηκε στην έντυπη «ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ»)

Μία από τις ακραίες στρατιωτικοφασιστικές οργανώσεις που είχαν ιδρυθεί στη χώρα μας κατά τον Μεσοπόλεμο ήταν η «ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Αποκλειστικός σκοπός της εν λόγω οργάνωσης  ήταν η  καταπολέμηση του κομμουνισμού στην Ελλάδα και γενικότερα η παρεμπόδιση της ύπαρξης και ανάπτυξης αριστερών πολιτικών ρευμάτων. Η οργάνωση κάνοντας έναρξη των δραστηριοτήτων της συγκρότησε ειδικά «κέντρα» στις μεγάλες πόλεις τα οποία, με τη σειρά τους, προέβαιναν στη δημιουργία παραρτημάτων της σε διάφορες μικρότερες επαρχιακές πόλεις. Ένα από τα κέντρα της προαναφερόμενης οργάνωσης, ειδικότερα αυτό της Θεσσαλονίκης, είχε κατορθώσει να δημιουργήσει παράρτημα και στη Νάουσα. Αντίστοιχη προσπάθεια κατά το παρελθόν μιας άλλης ακραίας στρατιωτικοφασιστικής οργάνωσης που έφερε τον τίτλο «Ε.Ε.Ε» (Εθνική Ένωσις Ελλάδος) να δημιουργήσει παράρτημα στη Νάουσα δεν στέφθηκε τελικά με επιτυχία. Σημειώνω ότι η οργάνωση «Ε.Ε.Ε» μαζί με μια άλλη στρατιωτικοφασιστική οργάνωση ονομαζόμενη «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ», ύστερα από καλά εκπονημένο σχέδιο, είχαν εξαπολύσει την 29η Ιουνίου 1931 άγριο πογκρόμ κατά των Εβραίων κατοίκων της Θεσσαλονίκης στους συνοικισμούς Ρεζί Βαρδάρ, Χαριλάου, Συνοικισμό 151 και Κάμπελ. Οι μεγαλύτερες και πρωτοφανείς σε θηριωδία αγριότητες έλαβαν χώρα στο συνοικισμό Κάμπελ. Τρία χρόνια αργότερα, η προσπάθεια εμφιλοχώρησης στη Νάουσα και την περιοχή της της Εθνικής Παρατάξεως Ελλάδος και η εν συνεχεία εδραίωση στην πόλη αυτή, όπως θα δούμε παρακάτω, του αποσχισθέντος παραρτήματός της που έφερε τον τίτλο Αντικομμουνιστική Ένωσις Ναούσης και Περιφερείας, είχε καλύτερη τύχη. Βασικά ιδρυτικά και ηγετικά στελέχη της τελευταίας υπήρξαν οι Δημήτριος Πατσόπουλος, Ιωάννης Λαδάς, Βρούτος Προέδρου, Ευστάθιος Γούλας, Γεώργιος Αναγνωστάκης, Δημήτριος Λουκοβίτης, Θεόδωρος Μακρής κ.ά.  Δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμα οι λόγοι για τους οποίους, το παράρτημα της Νάουσας ήλθε σε ρήξη με το μητρικό «κέντρο» της Αντικομμουνιστικής Παρατάξεως Ελλάδος» της Θεσσαλονίκης, με άμεσο επακόλουθο αυτής της ρήξης τη διακοπή αρχικά της αλληλογραφίας και συνεργασίας μεταξύ του «κέντρου» της Θεσσαλονίκης και του παραρτήματος Νάουσας και ακολούθως η απόφαση του τελευταίου, ύστερα από πραγματοποιηθείσα έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του την 24η Δεκεμβρίου 1933, να προχωρήσει το ταχύτερο στην ίδρυση αυτόνομης στρατιωτικοφασιστικής οργάνωσης, μη εξαρτώμενης από το Κέντρο της Εθνικής Παρατάξεως Ελλάδος της Θεσσαλονίκης, με τον προαναφερθέντα τίτλο: «ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ». Λόγω του ενδιαφέροντος που εμφανίζει θεωρώ σκόπιμο να παραθέσω το πλήρες κείμενο του πρακτικού της ανωτέρω έκτακτης γενικής συνέλευσης:

 Πρακτικόν εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως

Συνελθόντες σήμερον ημέραν Κυριακήν και ώραν 11 π.μ. εις τα Γραφεία του κεντρικού Παραρτήματος Ναούσης, κείμενα εν τη οδώ Ζαφειράκη, αριθ. 30, τα μέλη, οι ιδρυταί και οι διοργανωταί αυτού εις έκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, με θέμα την ανασυγκρότησιν του Παραρτήματος Ναούσης επί υγιεστέρων βάσεων κατόπιν των διαμειφθέντων μεταξύ του Κέντρου Θεσσαλονίκης και Παραρτήματος,  αποφασίζομεν 1) Εκλέγομεν ως Πρόεδρον της Γενικής Συνελεύσεως τον κ. Δημ. Πατσόπουλον, ως Γραμματέα δε τον κ. Σταύρον Δουζίναν. Αρχομένης της συνεδριάσεως και κατόπιν μακράς διαλογικής συζητήσεως δια την στάσιν του Κέντρου Θεσσαλονίκης έναντι του Παραρτήματος, η Γενική Συνέλευσις δι’ εντολής της δίδει το δικαίωμα εις το Διοικητικόν Συμβούλιον όπως παύση του λοιπού πάσαν γενικήν αλληλογραφίαν και συνεργασίαν μετά του Κέντρου Θεσσαλονίκης της Αντικομμουνιστικής Παρατάξεως Ελλάδος και την περιφρούρησιν της κινητής και ακινήτου περιουσίας του Κεντρικού Παραρτήματος Ναούσης, εν ανάγκη δε το Διοικητικόν Συμβούλιον ζητήσει την υποστήριξιν των αρμοδίων Αρχών και τοπικών τοιούτων. Κατόπιν εγκρίσεως παμψηφεί του νέου καταστατικού του Κέντρου Ναούσης αναγνωσθέντος άρθρον προς άρθρον παρά του Γραμματέως με την νέαν επωνυμίαν «Αντικομμουνιστική Ένωσις Ναούσης και Περιφερείας» δίδεται η εντολή εις την συντακτικήν επιτροπήν αποτελουμένην ως Προέδρου αυτής του κ. Δημητρ. Πατσοπούλου, …………………….. (παραλείπεται τό όνομα) ως Γεν. Γραμματέως, Σταύρου Δουζίνα ως Ταμίου, Χρήστου Καλαϊτζή, ως Αντιπροέδρου και Γεωργ. Αναγνωστάκη ως Συμβούλου, με Νομικόν Σύμβουλον της Ενώσεως τον δικηγόρον κ. Κων. Παπαδόπουλον και εν κοινή συνεργασία μετά του Διοικητικού Συμβουλίου, ενεργήσωσι δια την έγκρισιν του νέου καταστατικού και προσκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως εντός των ορίων προς εκλογήν του οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου προς ευόδωσιν του εθνικού σκοπού της Ενώσεως. Μεθ’ ο, μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτησιν, λύεται η Συνέλευσις και υπογράφεται παρ’ απάντων των παρευρισκομένων μελών.

Νάουσα τη 24 Δεκεμβρίου 1933

Ο Γραμματεύς της Γεν. Συνελεύσεως       Ο πρόεδρος της Γεν. Συνελεύσεως

              Σταύρος Δουζίνας                                  Δημ. Πατσόπουλος

(Ακολουθούν υπογραφές 42 μελών)

Ενδιαφέρον εμφανίζουν, επίσης, και ορισμένα άρθρα του προς έγκριση καταστατικού της Αντικομμουνιστικής Ενώσεως Ναούσης και Περιφερείας στα οποία θα αναφερθώ αποσπασματικά:

Άρθρον 2ον

Σκοπός: α) Είναι η ανάπτυξις της σωματικής αγωγής των νέων και η υγιής διάπλασις του χαρακτήρος αυτών δια της εμπεδώσεως ηθικών αξιωμάτων. β) Η αναζωπύρωσις του Πατριωτικού φρονήματος δια διαφόρων πατριωτικών παραστάσεων, διαλέξεων κ.λ.π. γ) Η καταπολέμησις δια παντός νομίμου μέσου του Κομμουνισμού, Αρχειομαρξισμού ως και πάσης ξένης προπαγάνδας επιζημίας δια την Ελλάδα. Δ) Η αγάπη εις την Πατρίδα, Θρησκείαν και Οικογένειαν και η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών.

Άρθρον 3ον

Μέλη εγγράφονται άπαντες οι άγοντες ηλικίαν από του 15ου έτους και άνω Έλληνες πολίται, εμπνεόμενοι από πατριωτικά αισθήματα και απέχοντες των Κομμουνιστικών θεωριών. Παν μέλος ανακαλυπτόμενον ως κομμουνίζον ή προπαγανδίζον ξένας προπαγάνδας θα διαγράφηται αμέσως τη αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 4ον

Τακτικά μέλη εγγράφονται κατόπιν αποδοχής του καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού της Ενώσεως, υπογράφοντα υπεύθυνον δήλωσιν.

………………………………………………………………………………..

Άρθρον 5ον

……………………………………………………………………….

Άπαντα τα εγγραφόμενα μέλη δέον να είναι εφοδιασμένα δια βιβλιαρίων ταυτότητος της Ενώσεως.

Άρθρον 6ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως απαρτίζεται εκ πέντε μελών υπηρετησάντων εις το στράτευμα.

………………………………………………………………………………..

Άρθρον 7ον

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εκτελεί τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, διορίζει τους αρχηγούς του Σώματος Ελλήνων Εθνικιστών και επιλαμβάνεται παντός αιτήματος σκοπούντος την πραγμάτωσιν του σκοπού της Ενώσεως καθ’ ον τρόπον ήθελε κρίνει σκοπιμότερον. Τους διοικητάς Ομάδων, Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς, διορίζει ο Αρχηγός εν συνεννοήσει μετά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άθρον 8ον

Το Σώμα Ελλήνων Εθνικιστών εξαρτάται εκ της Ενώσεως μη έχον ιδιαίτερον καταστατικόν, αποτελείται δε από νέους άγοντας ηλικίαν από 15 μέχρις 20 ετών. Ο Αρχηγός αυτών δέον να έχη υπηρετήση εν τω στρατεύματι ως Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός. Δια την εφαρμογήν του εσωτερικού κανονισμού και την λειτουργίαν του Σώματος (εκπαίδευσιν κ.λ.π.) ευθύνεται ο Αρχηγός μετά του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Αρχηγόν κωλυόμενον ή απόντα αναπληροί ο Υπαρχηγός του Σώματος.

Άρθρον 16ον

Η σφραγίς της Οργανώσεως θα είναι κυκλική με τον τίτλον της Ενώσεως «Αντικομμουνιστική Ένωσις Ναούσης και Περιφερείας» και εις το μέσον η Ελληνική σημαία με το έτος ιδρύσεως 1933.

Άρθρον 17ον

Κομμουνισταί μετανοούντες εμπράκτως δύνανται να εγγράφωνται ως δόκιμα μέλη της Ενώσεως. Μετά παρέλευσιν έτους από της εγγραφής των και τη αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου ονομάζονται, εάν θεωρηθώσιν άξια προς τούτο, τακτικά μέλη και τότε μόνον αποκτώσι το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

Άρθρον 18ον

Απαγορεύεται εις τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να προπαγανδίζωσιν εις τα μέλη της Ενώσεως την υποστήριξιν ωρισμένου πολιτικού κόμματος ή υποψηφίου. Η παραβίασις αύτη συνεπάγεται έκπτωσιν του παραβάτου από του αξιώματος ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρον 19ον

Η Ένωσις προβλέπει εσωτερικόν κανονισμόν εγκεκριμένον παρά της Γενικής Συνελεύσεως όστις κανονίζει την εσωτερικήν Διοίκησιν της Ενώσεως.

Άρθρον 20όν

Η Ένωσις θα εορτάζη ως επέτειον της ιδρύσεώς της την 25ην Μαρτίου εκάστου έτους, ημέραν του Ευαγγελισμού.

Από την αποσπασματική παράθεση των ανωτέρω άρθρων σαφώς προκύπτει ότι αντικειμενικός στόχος της Αντικομμουνιστικής Ένώσεως Ναούσης και Περιφερείας ήταν:

1) Η προσπάθεια για τη δημιουργία κινήματος πολιτών στη Νάουσα και την περιφέρειά της εμφορούμενων από ακραία εθνικιστικά φρονήματα.

2)  Η καταπολέμηση του κομμουνισμού, του αρχειομαρξισμού και κάθε άλλου αριστερού πολιτικού ρεύματος στη Νάουσα και την περιοχή της, παράλληλα με τον αγώνα για την εξουδετέρωση της προπαγάνδας τους.

3)   Ο εφοδιασμός των μελών της με ειδικές ταυτότητες αναγνώρισης.

4)  Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, τουτέστιν, να έχουν υποστεί στρατιωτική εκγύμναση.

5)  Η συγκρότηση ειδικού στρατιωτικού Σώματος Ελλήνων Εθνικιστών κατά το πρότυπο της ναζιστικής νεολαίας του Χίτλερ και της φασιστικής του Μπενίτο Μουσολίνι από Ναουσαίους πολίτες και πολίτες της επαρχίας της, ηλικίας από 15 μέχρις 20 ετών, που υπάγονταν απ’ευθείας στην Αντικομμουνιστική Ένωση Ναούσης και Περιφερείας, χωρίς να έχουν ιδιαίτερο καταστατικό. Ο αρχηγός αυτού του Σώματος και οι διοικητές των μονάδων του απαραιτήτως θα έπρεπε να έχουν υπηρετήσει ως αξιωματικοί ή υπαξιωματικοί στον Ελληνικό στρατό. Για την εύρυθμη λειτουργία του Σώματος Ελλήνων Εθνικιστών Ναούσης και περιφερείας προβλέπονταν η σύνταξη ειδικού εσωτερικού κανονισμού ο οποίος θα ρύθμιζε τη στρατιωτική εκπαίδευση των μελών του. Την ευθύνη της ηγεσίας και της λειτουργίας του εν λόγω Σώματος είχε ο διορισμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο αρχηγός του, κωλυομένου αυτού, ο υπαρχηγός του, μαζί και το Διοικητικό Συμβούλιο της Αντικομμουνιστικής Ενώσεως Ναούσης και Περιφερείας.

6)  Όσοι κομμουνιστές από τη Νάουσα και την περιφέρειά της εγκατέλειπαν τις τάξεις του κομμουνιστικού κόμματος και έδειχναν ειλικρινή μεταμέλεια, είχαν το δικαίωμα να εγγραφούν στην Αντικομμουνστική Ένωση Ναούσης και Περιφερείας ως δόκιμα μέλη, μετά παρέλευση δε ενός έτους και με τη σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου, γίνονταν τακτικά μέλη.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι εν λόγω «εμπράκτως μετανοήσαντες κομμουνιστές», κατά το χρόνο κατά τον οποίο παρέμεναν δόκιμα μέλη, αλλά και μετέπειτα, μεταβάλλονταν σε χαφιέδες και αποκάλυπταν στις τοπικές αστυνομικές αρχές όσα γνώριζαν για την κομματική οργάνωση Νάουσας του Κ.Κ.Ε., για τα μέλη της και ιδιαίτερα, για τον μηχανισμό δράσης της. Μετά τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών και όταν πλέον όλα ήταν έτοιμα για τη νομιμοποίηση της Αντικομμουνιστικής Ενώσεως Ναούσης και Περιφερείας, ο πληρεξούσιος δικηγόρος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος υπέβαλε προς τον πρόεδρο Πρωτοδικών Βέροιας την από 29ης Δεκεμβρίου 1933 αίτηση για την έγκριση του καταστατικού της. Η αίτηση συνοδεύονταν από  αντίγραφο πρακτικού της συγκληθείσας την 29η Δεκεμβρίου 1933 Γενικής Συνέλευσης, από κατάσταση των μελών του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου με ημερομηνία 29η Δεκεμβρίου 1933 και από το από 29ης Δεκεμβρίου 1933 υπ’ αριθ. πρωτ. 3838 πιστοποιητικό του Δήμου Νάουσας.

Όπως εμφαίνεται από το κείμενο του από 13ης Ιανουαρίου 1934 αποδεικτικού του δικαστικού κλητήρα των εν Βεροία Πρωτοδικών Διαμαντή Μάντου, ως ημερομηνία συζήτησης για την έγκριση του καταστατικού ορίστηκε η 17η Ιανουαρίου 1934. Ύστερα από σχετική έκθεση του εισηγητή δικαστή, η αίτηση που υποβλήθηκε εισήχθη προς συζήτηση την 17η Ιανουαρίου 1934. Με την υπ’ αριθ. 5/17-1-1934 απόφασή του το δικαστήριο των εν Βεροία Πρωτοδικών επιφυλάχτηκε να εκδώσει απόφαση. Την ίδια ημέρα με άλλη ταυτάριθμη απόφασή του ενέκρινε το καταστατικό, το οποίο τοιχοκολλήθηκε και καταχωρήθηκε στη σελίδα 171 του  βιβλίου των αναγνωρισμένων σωματείων. Δεν έχουν ανευρεθεί μέχρι στιγμής γραπτά στοιχεία τα οποία να αναφέρονται στη δράση αυτής της οργάνωσης στη Νάουσα και την περιφέρειά της. Πριν κλείσω, θεωρώ αναγκαίο να αναφερθώ σε μερικά από τα μέλη του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της οργάνωσης και την εν συνεχεία τύχη τους, τα οποία αναφέρονται στην κατάσταση τη συνημμένη στην υποβληθείσα αίτηση προς έγκριση του καταστατικού της. Ο πρόεδρος Δημήτριος Πατσόπουλος ήταν απόστρατος αστυνομικός και μάλιστα κατά το έτος 1928 είχε αναλάβει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΩΝ ΝΑΟΥΣΗΣ, σωματείου μη καθαρά εργατικού, που είχε ιδρυθεί για να επιφέρει σύγχυση στην εργατική τάξη της Νάουσας. Κατάγονταν από την Πελοπόννησο και είχε εγκατασταθεί οριστικά στη Νάουσα μετά τη μετάθεσή του στο αστυνομικό τμήμα αυτής της πόλης. Μετά τη συνταξιοδότησή του, παρέμεινε με την οικογένειά του στη Νάουσα και συναναστρέφονταν, σύμφωνα μαρτυρίες που συνέλεξα κατά το παρελθόν, με ακροδεξιούς κύκλους, φανατικούς αντικομμουνιστές. Κρίθηκε ο πιο κατάλληλος για να ηγηθεί της Αντικομμουνιστικής Ενώσεως Ναούσης και Περιφερείας, η οποία περιλάμβανε στους κόλπους της όλα τα ακροδεξιά στοιχεία της Νάουσας και της επαρχίας της. Κατά την περίοδο της κατοχής (1941 – 1944), αυτός και η σύζυγός του συνελήφθησαν από την Ο.Π.Λ.Α και εκτελέστηκαν. Από την Ο.Π.Λ.Α θα εκτελεσθούν, επίσης, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και δύο άλλα δραστήρια μέλη της προαναφερόμενης οργάνωσης. Πρόκειται για τον Βρούτο Προέδρου και τον Δημήτριο Λουκοβίτη. Εξ αυτών, ο πρώτος ήταν πρώην αστυνομικός ο οποίος διατηρούσε βιβλιοχαρτοπωλείο κοντά στην εκκλησία του Αγίου Μηνά, μέσα στο οποίο εκτελέστηκε, ο δε δεύτερος ιδιώτης. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ευστάθιος Γούλας, έμπορος ξυλείας, ξένος κι’ αυτός, είχε νυμφευθεί Ναουσαία και εγκατασταθεί στη Νάουσα. Δεν συνελήφθη, ούτε κινδύνευσε η ζωή του από την Ο.Π.Λ.Α. Ο ταμίας Ιωάννης Λαδάς ήταν Ναουσαίος με δράση κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα. Και αυτόν δεν τον ενόχλησε διόλου η Ο.Π.Λ.Α. Ο έχων την ιδιότητα του συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο Γεώργιος Αναγνωστάκης, ο οποίος κατά τις πληροφορίες που συγκέντρωσα, ήταν Κρητικός, πρώην αστυνομικός κι’ αυτός, μάλλον κατά την κατοχή είχε αναχωρήσει από τη Νάουσα για την πατρίδα του. Άλλο ιδρυτικό στέλεχος της οργάνωσης, ο Θεόδωρος Μακρής, ήταν αδελφός του εκτελεσθέντος το 1949 από τον Δημοκρατικό Στρατό δάσκαλου Απόστολου Μακρή. Πάντως, η ύπαρξη και η δράση αυτής της οργάνωσης στη Νάουσα προετοίμασε το έδαφος για την μετά διετία περίπου προσχώρηση πολλών νέων στην ηλικία Ναουσαίων στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (Ε.Ο.Ν) του δημιουργού της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου Ιωάννη Μεταξά. Κλείνοντας, θέλω να τονίσω ότι η αθρόα εμφάνιση και δράση στον Ελλαδικό χώρο πολλών στρατιωτικοφασιστικών οργανώσεων κατά τον Μεσοπόλεμο, κυρίως από το έτος 1929 και εντεύθεν, οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στον ανελεύθερο νόμο «Περί ιδιωνύμου αδικήματος» ο οποίος είχε ψηφισθεί και δημοσιευθεί την 25 Ιουλίου 1929 στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ). Ο νόμος αυτός ο οποίος ψηφίστηκε για την αντιμετώπιση του κομμουνιστικού κινδύνου στο εσωτερικό της χώρας, με τις ανελεύθερες και αντισυνταγματικές διατάξεις του αποτέλεσε παράλληλα το εφαλτήριο για τον Ιωάννη Μεταξά και τον Βασιλέα Γεώργιο Β΄, όταν αποφάσισαν να επιβάλλουν τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου στην Ελλάδα. Τέλος, όλα τα γραπτά ντοκουμέντα στα οποία στηρίχτηκε η σύνταξη της παρούσας μελέτης υπάρχουν στο αρχείο μου.

 

Έχει διαβαστεί 394 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Καθαρός
Καθαρός
Θερμοκρασία 8 °C
Άνεμος ΑΒΑ 1-2 μποφόρ

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία 4 ως 15 °C
Άνεμος Ν 0-2 μποφόρ

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου

Περιοδικά σύννεφα
Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία 5 ως 15 °C
Άνεμος ΒΒΑ 1-2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 735 επισκέπτες και 0 μέλη.