Κυριακή, 19 Ιαν, 2020

  • Οι Προεδρικές εκλογές από το 1974 ως σήμερα
  • Κυκλοφόρησε "Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ" (Νο 584)
  • Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Αδέλφια» του Γιώργου Συμπάρδη στη Βέροια
  • ΚΚΕ:  Σε πάγωμα μισθών παραπέμπουν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου
  • Σωτήρια νίκη για τον ΦΙΛΙΠΠΟ στο μπάσκετ
  • Φρόσω Καρασαρλίδου βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ:" Η σημερινή κυβέρνηση σ’ ένα σύντομο χρονικό διάστημα έχει αποδομηθεί στα βασικά της προεκλογικά προτάγματα"
Οι Προεδρικές εκλογές από το 1974 ως σήμερα1 Κυκλοφόρησε "Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ" (Νο 584)2 Παρουσιάστηκε το βιβλίο «Αδέλφια» του Γιώργου Συμπάρδη στη Βέροια3 ΚΚΕ:  Σε πάγωμα μισθών παραπέμπουν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου4 Σωτήρια νίκη για τον ΦΙΛΙΠΠΟ στο μπάσκετ5 Φρόσω Καρασαρλίδου βουλευτής Ημαθίας του ΣΥΡΙΖΑ:" Η σημερινή κυβέρνηση σ’ ένα σύντομο χρονικό διάστημα έχει αποδομηθεί στα βασικά της προεκλογικά προτάγματα"6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Σχόλια πάνω σε βασικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το πολιτικό σύστημα

print
email
από Η Άλλη Άποψη
Σχόλια πάνω σε βασικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το πολιτικό σύστημα

Γράφει ο Σίμος Ανδρονίδης, υποψήφιος διδάκτορας ΑΠΘ

«Just like the pied piper led rats through the streets We dance like a marionettes, Swaying to the Symphony of Destruction…(Megadeth, Symphony of Destruction, 1992).

Οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το πολιτικό σύστημα αποτελούν «καρπό» της θεωρητικής εργασίας της Επιτροπής για το πολιτικό σύστημα. Ουσιαστικά, αποτελούν την εξειδίκευση και την προμετωπίδα της πολιτικής παρέμβασης του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι βασικές θέσεις του κόμματος της Ριζοσπαστικής Αριστερά είναι οι ακόλουθες: «1. Η υπεράσπιση και εμβάθυνση της Δημοκρατίας. Η αναβάθμιση της θεσμικής της λειτουργίας ως πλαισίου εγγύησης του δημοσίου συμφέροντος και του δημόσιου χώρου. 2. Η ουσιαστική κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και ο βαθύς εκδημοκρατισμός της σημερινής αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. 3. Η επαναφορά της «πολιτικής στο πηδάλιο» με την ολοκληρωτική αποδυνάμωση της εξάρτησης της πολιτικής εξουσίας από την εξωθεσμική οικονομική εξουσία».[1]

Οι παραπάνω προγραμματικές κατευθύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ ορίζουν και προσδιορίζουν συνάμα το πλαίσιο μίας θεσμικής-κοινοβουλευτικής μεταβολής, η οποία και θα κινείται πέρα και πάνω από τα όρια της σημερινής «περιορισμένης» και «εσώκλειστης» κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Το πλαίσιο της «ποιοτικής αναζωγόνησης» του πολιτικού συστήματος συμφύεται οργανικά με την προοπτική της εκ νέου νοηματοδότησης του Κοινοβουλίου ως «χώρου» άσκησης της νομοθετικής εξουσίας.

 Οι συγκεκριμένες βασικές επιδιώξεις του ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να ενσωματώνουν «επαναστατικά» χαρακτηριστικά, απαιτούν την χάραξη μίας πολιτικής γραμμής που θα στηρίζεται πάνω στους εξής άξονες δράσης: 1. Διαμόρφωση ενός συνεκτικού ιδεολογικού αρμού, που θα τέμνει και θα αποδομεί σε ιδεολογικό-προγραμματικό επίπεδο το περιώνυμο πλαίσιο του ‘αυταρχικού κρατισμού΄. «Αναζωογόνηση» και ποιοτική εμβάθυνση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας δεν νοούνται εξόν του πλαισίου άσκησης της εκτελεστικής εξουσίας, 2. Υιοθέτηση μίας ριζοσπαστικής πολιτικής στρατηγικής οργάνωσης και ρύθμισης των πολιτικών θεσμών. Μία ριζοσπαστική πολιτική στρατηγική τείνει να κινείται με τους όρους μίας δομικής μετατόπισης του πεδίου και του «χώρου» άσκησης του πολιτικού παιγνίου. Η ως άνω δομική μετατόπιση αίρει τα χαρακτηριστικά του «υπερπροσδιορισμού» της εκτελεστικής εξουσίας, «μεταφέροντας» ταυτόχρονα το πεδίο άσκησης του πολιτικού παιγνίου στο χώρο του κοινοβουλίου, και, 3. Ώσμωση και αλληλεπίδραση με το μπλοκ των λαϊκών-καταπιεσμένων τάξεων, ήτοι ένταξη του λαϊκού-εργατικού μπλοκ στην πολιτική σφαίρα, κάτι που θα παράγει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ανάδυση και την αποκρυστάλλωση μίας ενός «νέου» κανονιστικού πολιτικού πλαισίου.

 Όμως, είναι διατεθειμένος ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει σε αυτές τις βασικές πολιτικές εγκλήσεις και ιεραρχήσεις, ιδιαίτερα την στιγμή που φαίνεται να μετατοπίζει αλλού το επίκεντρο της δράσης του; Οι συγκριμένες μεταβολές, χωρίς να φέρουν τα στοιχεία μίας προσίδιας επαναστατικής ρήξης νοούνται ως δομικές, στο βαθμό που τείνουν να αναδιαμορφώσουν τους όρους συγκρότησης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

 Το Μνημονιακό-πολιτικό στοιχείο διαχείρισης και ιεράρχησης των όρων της κρισιακής εκφοράς «συγκρούεται» με το όλο κανονιστικό πλαίσιο της ίδιας της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η ‘νέα’ και «ποσοτική» (ποσοτική ως προς την ένταση της κρατικής-κατασταλτικής βίας) αυταρχική κανονιστική «συγκρότηση» υπερβαίνει το πλαίσιο και το πεδίο λειτουργίας των τυπικών δημοκρατικών θεσμών. Η «ομαλή» κοινοβουλευτική «συνέχεια» αποδομείται σε επίπεδο λόγου και πράξης. Και όμως, οι ιεραρχήσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, αν και προδήλως αυτονόητες, φαντάζουν ριζοσπαστικές, ακριβώς διότι τέμνουν και επαναχαράσσουν την μορφή μίας αστικής-κοινοβουλευτικής «κανονικότητας».

 Η δύναμη και η ισχύς της πολιτικής επιβολής ενός κομματικού «οργανισμού»  διαμεσολαβείται μέσω δύο κρίσιμων και κρισιακών παραγόντων: 1. Την κοινωνική-πολιτική ισχύ που απορρέει από τις σχέσεις εκπροσώπησης που έχει διαμορφώσει, (κίνηση αντιπροσωπευτικής εκφοράς συγκεκριμένων κοινωνικών τάξεων), και, 2. Την ιδεολογική σκεύη,  η οποία και συμφύεται με την όλη καταστατική συγκρότηση του κόμματος. Η ιδεολογική σκεύη «χωροθετεί» και προσδίδει ποιοτικό «βάθος» σε έναν κομματικό-πολιτικό οργανισμό.

 Και ο Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς, ως ο κατεξοχήν κρισιακός πολιτικός οργανισμός, ως ο οργανισμός εκείνος που ανασυγκροτήθηκε και αναδιαμορφώθηκε την περίοδο της βαθιάς και πολυεπίπεδης οικονομικής-καπιταλιστικής κρίσης, μετατοπίζει το επίκεντρο της πολιτικής του δραστηριοποίησης: το κύριο σημαίνον, το κύριο διακύβευμα «παράγεται» ως αποτέλεσμα της αντιπαράθεσης με την δικομματική κυβέρνηση. Το κύριο σημαίνον αφορά την εξουσιαστική θέσμιση, ήτοι την αντιπαράθεση γύρω από την διεξαγωγή εκλογών, καθώς και τον τρόπο ή τους τρόπους άσκησης και διαχείρισης της κυβερνητικής εξουσίας.

 Η «εκλογικίστικη» προσέγγιση και τακτική του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης «περιορίζει» το εύρος όχι της κοινωνικής, αλλά της ιδεολογικής και προγραμματικής του απεύθυνσης. Έτσι, το θεσμικό πλαίσιο αλλαγών του πολιτικού συστήματος εκλαμβάνεται και προσλαμβάνεται κύρια ως «σκαλοπάτι» μίας εξουσιαστικής «ανάδειξης» και όχι ως θεμελιώδες και βασικό σημαίνον μίας ριζικής και δομικής αναδιαμόρφωσης του πολιτικού συστήματος.

 Σταχυολογούμε ενδεικτικά κάποιες βασικές θέσεις για το πολιτικό σύστημα: «1. Η αποφασιστική ενδυνάμωση του Κοινοβουλίου ως νομοθετικού και ελεγκτικού θεσμού της εκτελεστικής εξουσίας. 2. Η αποφασιστική ενδυνάμωση της διαφάνειας στη διοίκηση του κράτους και η δυνατότητα ελέγχου των αποφάσεων από όλους τους πολίτες αδιαμεσολάβητα. 3. Καθιερώνεται ως πάγιο σύστημα διεξαγωγής όλων των εκλογικών αναμετρήσεων (Βουλή, Ευρωβουλή, Αυτοδιοίκηση) η Απλή αναλογική».[2]

 Η πραγματοποίηση των συγκεκριμένων πολιτικών τομών απαιτεί ξεκάθαρη πολιτική στρατηγική και βούληση. Το βασικό επίδικο της εξουσιαστικής θέσμισης, η επιδίωξη «εδαφικοποίησης» και «οικειοποίησης» της κυβερνητικής εξουσίας από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν σχετίζονται με έναν τρόπο και μία μορφή ουσιαστικής επιβολής των συγκεκριμένων προτάσεων[1] Βλ.σχετικά, ‘Προγραμματικά κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ προς διαβούλευση: Θέσεις για το Πολιτικό Σύστημα΄, Κείμενο Επιτροπής για το Πολιτικό Σύστημα, left.gr, Ιούνιος 2014, left.gr/news.

[2] Βλ.σχετικά, ΄Προγραμματικά κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ προς διαβούλευση…ό.π.

 

Έχει διαβαστεί 374 φορές

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Από την εκδήλωση της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" στο Foyer στη Βέροια(27/12/19)

 

Οι ερωτήσεις της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" προς την Έφη Αχτσιόγλου

 

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Τα Πιο Δημοφιλή

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Περιοδικά σύννεφα
Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία 5 °C
Άνεμος Β 1 μποφόρ

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου

Περιοδικά σύννεφα
Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία 1 ως 7 °C
Άνεμος ΑΒΑ 1-2 μποφόρ

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου

Μερική λιακάδα
Μερική λιακάδα
Θερμοκρασία -2 ως 7 °C
Άνεμος Α 1-2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 333 επισκέπτες και 0 μέλη.

Αρχική σελίδα για κινητά