Τρίτη, 21 Σεπ, 2021

  • Παρέμβαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τους αντιεμβολιαστές που μηνύουν εκπαιδευτικούς
  • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Συνταγματική η υποχρεωτική διενέργεια self-test στο δημόσιο
  • Στη Θεσσαλονίκη η ηγεσία του υπ. Υγείας λόγω αύξησης του ιικού φορτίου
  • Εθελοντική δράση στην Αλεξάνδρεια: «Δίνουμε χρώμα σε γωνιές του Δήμου»
  • Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 21/9
  • ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Ένα ακόμα υποκριτικό ψήφισμα για τα «δικαιώματα» και τις «διακρίσεις»
Παρέμβαση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τους αντιεμβολιαστές που μηνύουν εκπαιδευτικούς1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Συνταγματική η υποχρεωτική διενέργεια self-test στο δημόσιο2 Στη Θεσσαλονίκη η ηγεσία του υπ. Υγείας λόγω αύξησης του ιικού φορτίου3 Εθελοντική δράση στην Αλεξάνδρεια: «Δίνουμε χρώμα σε γωνιές του Δήμου»4 Ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 21/95 ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ: Ένα ακόμα υποκριτικό ψήφισμα για τα «δικαιώματα» και τις «διακρίσεις»6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Σχεδόν 1 εκατομμύριο οι άνεργοι στη χώρα

Κοντά στο 1 εκατομμύριο καταγράφονται οι άνεργοι στην χώρα μας σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ για την εγγεγραμμένη ανεργία τον μήνα Αύγουστο 2021. Συγκεκριμένα συνολικά οι άνεργοι (αναζητούντες και μη αναζητούντες εργασία) ανέρχονται σε 996.733 (977.325 αναζητούντες εργασία και 19.408 μη αναζητούντες εργασία).Πιο α... Περισσότερα

Σημαντικά έργα από τη ΔΕΥΑΒ

Τελευταία ενημέρωση από Η Άλλη Άποψη
Σημαντικά έργα από τη ΔΕΥΑΒ

Δύο σημαντικά έργα που αναβαθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης και προστασίας του περιβάλλοντος , συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00 ευρώ περίπου , εντάχθηκαν μετά από συντονισμένες ενέργειες της ΔΕΥΑ Βέροιας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη".

Ειδικότερα εντάσσονται " στον Άξονα Προτεραιότητας "07 - Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ" του Ε.Π. "Μακεδονία –Θράκη ".και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης τα παρακάτω έργα:

1. "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΉΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (EEΛ),

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ"  (αρ. αποφ. ένταξης  2270/19-11-2013)

 Περιληπτικά το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει:

1.Την ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Καστανιάς Δήμου

Βέροιας με την κατασκευή περίπου 3.070 m βαρυτικών αγωγών από PVC Φ200 & 250.

2.Την κατασκευή του εξωτερικού συλλεκτήριου αγωγού που θα οδηγεί τα λύματα στην προτεινόμενη ΕΕΛ. Ο αγωγός αυτός θα είναι πλαστικός PVC Φ250 μήκους 620m.

3.Την προμήθεια Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) τύπου compact, με το σύστημα των περιστρεφόμενων βιοδίσκων, δυναμικότητας 600 κατοίκων.

Πλήρως κατασκευασμένο και λειτουργικό εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού Καστανιάς και κατασκευή εξωτερικού συλλεκτήριου αγωγού ο οποίος θα μεταφέρει εκτός από τα λύματα του εν λόγω οικισμού αλλά και τα λύματα των επισκεπτών και διαμενόντων της Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά στην νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και συγκεκριμένα:

- Εσωτερικό δίκτυο οικισμού : μήκος αγωγών Φ 200 PVC= 2.870 m

- Εσωτερικό δίκτυο οικισμού : μήκος αγωγών Φ 250 PVC = 200 m

- Εξωτερικός συλλεκτήριος αγωγός Φ 250 PVC = 620 m

- Προμήθεια , εγκατάσταση & θέση σε λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας Ι.Π.= 600 κατοίκων, τύπου compact – η οποία θα περιλαμβάνει: φρεάτιο εισόδου – περιστρεφόμενο κόσκινο – σύστημα εσχάρωσης, εξάμμωσης, λιποσυλλογής – δεξαμενή εξισορρόπησης , αντλιοστάσιο τροφοδοσίας – μεριστή ροής – μονάδα βιολογικής βαθμίδας με βιοδίσκους – δεξαμενή καθίζησης – απολύμανση – αποθήκευση λάσπης και φρεάτιο εκροής .

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1,125,500.00 ευρώ.

 

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση και τη λειτουργία της πράξης είναι

•η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

•η βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων στον οικισμό Καστανιάς 

•η προστασία της δημόσιας υγείας

•η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα

 

 2. "Επέκταση Συστήματος Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών Δικτύων Ύδρευσης Δημοτικών ενοτήτων ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΡΙΛΟΦΟΥ, ΚΩΣΤΟΧΩΡΙΟΥ, ΦΥΤΕΙΑΣ, ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΜΕΤΟΧΙΟΥ, ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ & ΣΥΚΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ" (αρ.αποφ. ενταξης  2266 /19-11-2013)

Η πράξη αποσκοπεί στην προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου τηλεχειρισμού, το οποίο θα συμπληρώσει και θα βελτιώσει ριζικά τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης των περιοχών που περιήλθαν στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑ Βέροιας με την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης». Συγκεκριμένα πρόκειται για τα δημοτικά διαμερίσματα των πρώην δήμων Δοβρά και Βεργίνας.

Τα χαρακτηριστικά του συστήματος περιγράφονται αναλυτικά σε σχετική μελέτη (τεχνικές προδιαγραφές, τεύχη δημοπράτησης) της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒ.

Στόχος του συστήματος τηλελέγχου είναι η συνεχής παρακολούθηση και επίβλεψη σημαντικών παραμέτρων της λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης (παροχή, πίεση, ηλεκτρική κατανάλωση), η συλλογή και αποθήκευση των σχετικών ιστορικών δεδομένων και η εκτέλεση χειρισμών για τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του συστήματος ύδρευσης. Αυτές οι λειτουργίες αποτελούν τη βάση για την αριστοποιημένη εκμετάλλευση του συστήματος ύδρευσης, σε σχέση με τεχνικά και ποιοτικά κριτήρια και σε σχέση με την οικονομική απόδοση της ύδρευσης.

Ειδικότερα, η πράξη περιλαμβάνει τα εξής μέρη:

- Επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣE) στα γραφεία της ΔΕΥΑΒ.

- Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ) σε αντλιοστάσια, δεξαμενές και γεωτρήσεις των νέων δημοτικών ενοτήτων.

- Εξοπλισμό ασύρματων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων.

Οι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου περιλαμβάνουν όργανα και αισθητήρια τα οποία ελέγχονται από μονάδα προγραμματιζόμενου ηλεκτρονικού ελεγκτή. Ο ελεγκτής συνδέεται και ανταλλάσσει συνεχώς δεδομένα με τον ΚΣΕ μέσω κατάλληλης ραδιοζεύξης.

Η προτεινόμενη πράξη θα παραδώσει στη ΔΕΥΑ Βέροιας ένα σύστημα τηλελέγχου θα αποτελείται από:

o Επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου

o 32 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου

o 1 Ασύρματο Ραδιοδίκτυο Επικοινωνιών μεταξύ του ΚΣΕ και των ΤΣE.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1,373,295.00 ευρώ.

Από την υλοποίηση του έργου αυτού τα αναμενόμενα οφέλη είναι:

-Περιορισμός του ποσοστού των απωλειών του νερού

-Η πλήρης και σαφής γνώση των παραμέτρων λειτουργίας του δικτύου σε μόνιμη βάση

-Η δυνατότητα άμεσης επέμβασης για τον εντοπισμό και την επιδιόρθωση των διαρροών

-Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

-Η βέλτιστη λειτουργία του δικτύου με παράλληλη εξοικονόμηση του ενεργειακού και υδατικού πόρου

-Περιορισμός άσκοπης σπατάλης πόσιμου ύδατος με τη χρήση συστημάτων ρύθμισης πίεσης

-Περιορισμός δαπανών συνεργείων από την μείωση των βλαβών

Η ΔΕΥΑΒ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, έχει υλοποιήσει ένα τεράστιο έργο υποδομής στα όρια ευθύνης της, το οποίο συνετέλεσε στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παρά την πολύ δύσκολη συγκυρία, η ΔΕΥΑΒ με την μεθοδική και συστηματική προσπάθεια των εργαζομένων της και με την υποστήριξη της Διοίκησής της, με υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, συστηματικότητα και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες, διεκδικεί και επιτυγχάνει την χρηματοδότηση και την υλοποίηση σημαντικών νέων έργων που συμβάλουν στην αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων της προς όφελος των πολιτών.

Συγκεκριμένα η ένταξη των παραπάνω δύο έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"  είναι μια σημαντική εξέλιξη, γιατί αντιμετωπίζονται ζητήματα υπηρεσιών ύδρευσης αποχέτευσης και προστασίας του περιβάλλοντος σε Τοπικές Κοινότητες του  Δήμου μας. Στόχος της ΔΕΥΑΒ ήταν είναι και θα είναι  να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές για την αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των δικτύων της προς όφελος των πολιτών. 

Έχει διαβαστεί 514 φορές

Σχόλια

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
 
Παρακαλώ περιμένετε...

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Συνέντευξη τύπου της πρέσβειρας της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «EΠΙΚΑΙΡΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Το βιβλιοχαρτοπωλείο «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» κοντά σας με υπηρεσία Delivery!

advertisement

«Η Εθνική Αντίσταση στη Βέροια: Ένα οδοιπορικό στους δρόμους της πόλης μας και στη ιστορία της χώρας μας»

«Άτιμη Ασφαλιστική»

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Μερική συννεφιά
Μερική συννεφιά
Θερμοκρασία 21 °C
Άνεμος ΒΒΑ 2 μποφόρ

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 16 ως 29 °C
Άνεμος ΒΑ 2-3 μποφόρ

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου

Κυρίως λιακάδα
Κυρίως λιακάδα
Θερμοκρασία 11 ως 24 °C
Άνεμος ΑΒΑ 2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 996 επισκέπτες και 0 μέλη.