Σάββατο, 04 Ιούλ, 2020

  • Γιατί σιωπούν οι φορείς της Ημαθίας
  • Δεν έχει άδικο…
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙ:Δημοσίευμα για την υπόθεση Καλογρίτσα και τα περί σχέσεων με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
  • Ανακοίνωση ΔΕΥΑΝ: Αποτελέσματα Χημικής Ανάλυσης λυμάτων
  • Νικόλας Καρανικόλας: «Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι το έργο...»
  • Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου ενάντια στις διαδηλώσεις
Γιατί σιωπούν οι φορείς της Ημαθίας1 Δεν έχει άδικο…2 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙ:Δημοσίευμα για την υπόθεση Καλογρίτσα και τα περί σχέσεων με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ3 Ανακοίνωση ΔΕΥΑΝ: Αποτελέσματα Χημικής Ανάλυσης λυμάτων4 Νικόλας Καρανικόλας: «Τελικά, αυτό που έχει σημασία είναι το έργο...»5 Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου ενάντια στις διαδηλώσεις6

Το Σχόλιο της Ημέρας

Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας

print
email
από Η Άλλη Άποψη
Συνεδριάζει την Δευτέρα το δημοτικό συμβούλιο Βέροιας

Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου, στις 6μμ, το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Επί αιτήματος ομάδας πολιτών για τις πλατείες Ωρολογίου και Πλατάνων.

Έγκριση ή μη της αριθ. 42/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ.Βέροιας, περί τροποποίησης του κανονισμού οικονομικής διαχείρισης.

Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.

Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Ν.Παυλίδη

Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Β.Δανελάκη

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ.Βέροιας και Α.Π.Θ, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, και Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, και Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΒΙΛΑ ΒΙΚΕΛΑ», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, και Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (5Χ5) ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, και Γ.Γ.Α. για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΡΑΧΗΣ», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 422/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης, Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, Κοινοπραξίας Συνεταιρισμών-Ομάδων Παραγωγών (ΑΣ ΝΕΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ, ΑΣ ΜΕΣΗΣ, ΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS, ΑΕΣ ΚΟΜΕΞ ΑΕ, ΑΕΣ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ, ΑΣ ΕΡΜΗΣ, ΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΒΑΤΟΥ), ΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS και Α.Ε.Σ. ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε., β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

Έγκριση ή μη της αριθ. 236/2017 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (3η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2017.

Έγκριση ή μη της αριθ. 40/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ.Βέροιας, για τη λειτουργία νέων εκπαιδευτικών τμημάτων.

Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Βέροιας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 4479/2017

Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 215/2017 απόφασης του Δ.Σ. και β) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του καταργημένου δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Δασκίου στο Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας».

Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.

Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2017).

Έγκριση ή μη εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων της Δ.Ε. Βέροιας»

Έγκριση ή μη εκτέλεσης με αυτεπιστασία του έργου «Συντήρηση Σχολικών και Δημοτικών Κτιρίων των Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δοβράς, Βεργίνας και Μακεδονίδος»

Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας, για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια»: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)»

Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 120/2017 απόφασης του Δ.Σ.,

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Ελιάς».

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων οδικού δικτύου Δ.Ε. Βέροιας».

Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ποτίστρων 2017».

Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Βέροιας».

Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων.

Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την επανεκτύπωση κι επικαιροποίηση τουριστικού εντύπου του Δ.Βέροιας

Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναμνηστικού δώρου για τη Δημοτική Αρχή του αδελφοποιημένου Δήμου Ούζιτσε

Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των δαπανών συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με την Τοπική Διοίκηση Ημαθίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, της 3ης Συνδιάσκεψης Βαλκανικών Χωρών και Χωρών Αδριατικής της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Έγκριση ή μη α) δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της απελευθέρωσης της Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.

Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της Α. Αθανασιάδου από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΥΙΟΙ Ο.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.

Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Χ.Γκατζούφα από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.

Επί αιτήματος του Γ.Λαδά για την προσθήκη νέων κατηγοριών στην υπ’ αριθ. 438/1992 επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης διεθνούς διημερίδας του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί», β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.

Επί αιτήματος της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαδικασιών και Δεοντολογίας για την Εκλογή Επικεφαλής Νέου Πολιτικού Φορέα για την παραχώρηση της χρήσης α) της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ., β) χώρων στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ.Μακροχωρίου και στα Δημοτικά Καταστήματα των Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Βεργίνας και Ριζωμάτων και γ) εκλογικού υλικού.

Έχει διαβαστεί 178 φορές

Σχόλια

Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.

Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.

Αναζήτηση

advertisement
advertisement

Συνέντευξη με την πρέσβειρα της Κούβας Zelmys María Domínguez Cortina

«Άτιμη Ασφαλιστική»

Από την εκδήλωση της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" στο Foyer στη Βέροια(27/12/19)

 

Οι ερωτήσεις της "ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ" προς την Έφη Αχτσιόγλου

 

advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement
advertisement

Τα Πιο Δημοφιλή

Ο Καιρός στη ΒέροιαΟ καιρός τώρα

Περιοδικά σύννεφα
Περιοδικά σύννεφα
Θερμοκρασία 23 °C
Άνεμος ΒΒΑ 2-4 μποφόρ

Σάββατο, 04 Ιουλίου

Μερική λιακάδα με καταιγίδες
Μερική λιακάδα με καταιγίδες
Θερμοκρασία 18 ως 33 °C
Άνεμος ΑΝΑ 2-4 μποφόρ

Κυριακή, 05 Ιουλίου

Κυρίως συννεφιασμένος με καταιγίδες
Κυρίως συννεφιασμένος με καταιγίδες
Θερμοκρασία 19 ως 29 °C
Άνεμος ΑΝΑ 2 μποφόρ

Ποιός είναι online

Έχουμε online 166 επισκέπτες και 1 μέλος.

Αρχική σελίδα για κινητά